Hur kan jag se döda länkar i SiteSeeker?

2011-07-15

Kunskapsdatabasen, SiteSeeker Admin

SiteSeeker registrerar alla länkar i undersökta webbsidor vid varje indexering. Det gör att SiteSeeker vet villka länkar som är döda.

I SiteSeeker Admin kan du se vilka döda och onåbara länkar som har hittats genom att klicka på Döda länkar i blocket Indexera.

Se döda och onåbara länkar i SiteSeeker Admin

Rapporteras länken som död trots att du uppdaterat den?

För att rapporten med döda länkar inte längre ska rapportera en länk som död måste en indexering göras efter att den felaktiga länken åtgärdats.

Om en länk du åtgärdat fortfarande rapporteras som död, kontrollera i rapporten att den skapades efter att länken åtgärdades och även att en indexering har gjorts innan rapporten skapades (i senaste Indexeringsöversikt). Om den reparerade länken i fråga inte försvinner från rapporten trots att beskrivna tidsordning stämmer, vänligen kontakta Supporten.

Döda externa länkar

Om du är intresserad av att kunna se döda externa länkar, vänligen hör av dig till Supporten. När det gäller rapporten med döda externa länkar, dvs. länkar till webbplatser som inte indexeras, dröjer det normalt till nästa dag för att den uppdaterade döda länken ska försvinna från rapporten. Detta beror på att externa länkar som registreras vid indexering undersöks nattetid vid ett annat tillfälle som är oberoende av när indexeringen görs.