Hur lägger jag till och tar bort användarkonton i SiteSeeker Admin?

2014-11-25

Kunskapsdatabasen, SiteSeeker Admin

Du kan enkelt lägga till eller ta bort användarkonton i SiteSeeker Admin. Här visar vi hur och berättar mer om skillnaden mellan de olika kontotyperna.

Lägga till ett nytt konto

Logga in i SiteSeeker Admin på den klient där du vill skapa ett nytt konto och klicka på Användarkonton högst upp till höger.

Om du vill lägga till ett konto, klicka på Lägg till konto längst ner i vänstermenyn. Ange uppgifterna för den nya användaren. Klicka på Skapa konto. Av säkerhetsskäl får du på nästa sida sedan verifiera med ditt eget lösenord.

Ta bort ett konto

Om du vill ta bort ett konto, klicka på namnet på användaren du vill ta bort i listan Andra användarkonton i vänstermenyn. Klicka sedan på knappen Ta bort kontot längst ned till höger.

Olika typer av konton

Applianceadministratör

Som Applianceadministratör kan du ändra inställningarna för hela Applianceservern och alla dess tillhörande klienter. Denna kontotyp finns endast tillgänglig om man har en SiteSeeker Applianceserver.

Om du är Applianceadministratör och vill hantera de användare som ska ha rättigheter att redigera alla inställningar på SiteSeeker Applianceservern kan du på sidan Klientöversikt klicka på Användarkonton högst upp till höger. Följ sedan instruktionerna nedan för att lägga till eller ta bort användarkonton, med den enda skillnaden att Roll kommer vara förvald till Applianceadministratör.

Observera alltså att man på en Applianceserver kan ha flera olika Klientadministratörer som ansvarar för enskilda klienter, men man behöver det inte.

Klientadministratör

Som Klientadministratör har du rätt att ändra inställningarna på en enskild sökklient, t.ex. vilka servrar som ska indexeras, utvalda träffar eller synonymer.

Informatör

Som Informatör kan man endast titta på indexeringsrapporter och sökstatistik, och alltså inte ändra några inställningar alls.

Redaktör

Som Redaktör kan man titta på indexeringsrapporter och sökstatistik samt ändra inställningarna för Utvalda träffar, Synonymer och Ranking.