Kan SiteSeeker Appliance implementeras i en failoverlösning?

2012-05-03

Kunskapsdatabasen, Installation

SiteSeeker Appliance kan implementeras i en failoverlösning med en master- och en slavserver. Genom att placera servrarna bakom en lastbalanserare kan man skapa en redundant sökfunktion och därmed öka driftsäkerheten.

Vid failoverlösningar levererar Euroling två SiteSeeker-servrar konfigurerade som master och slav. Masterservern synkroniserar automatiskt sökindexet till slavservern. Genom att placera dessa bakom en lastbalanserare erhålls redundans för sökfunktionen. Lastbalanseraren tillhandahålls och konfigureras av kund.

Servrarna måste kunna kommunicera direkt med varandra över SSH (port 22) samt PostgreSQL (port 5432). Euroling rekommenderar att servarna placeras i två åtskilda serverhallar för att ytterligare höja driftsäkerheten.