Tekniska specifikationer: SiteSeeker Level 2

2013-09-05

Kunskapsdatabasen, Installation

SiteSeeker Level 2 levereras som en molntjänst som drivs av Euroling. Följande skisser beskriver de kommunikationsvägar som används mellan de webbplatser som görs sökbara, SiteSeeker-tjänsten och sökanvändarna. Klicka på respektive bild för att ladda ned den som en PDF-fil.

SiteSeeker Level 2, vid användning av integrationsmodul


SiteSeeker Level 2, vid användning av mallsöksida

Leveranstid 10 arbetsdagar efter beställning.
Service Drift, uppgradering och övervakning samt säkerhetskopiering av konfiguration och loggfiler ingår i tjänsten.
Åtkomst För ej publika siter kan en IPSec-tunnel (Site2Site/VPN) sättas upp. Detta är en tilläggstjänst som kan väljas till.