Tekniska specifikationer: SiteSeeker Level 3 för VMware och Hyper-V

2013-09-05

Kunskapsdatabasen, Installation

Tekniska specifikationer för en SiteSeeker Level 3 för VMware eller Hyper-V placerad hos kund eller på av kund utsedd plats i befintlig virtuell miljö.

SiteSeeker Level 3 levereras som en virtuell sökserver, som körs "on-premise" i kundens egen miljö. Följande skisser beskriver de kommunikationsvägar som används för servern. Klicka på respektive bild för att ladda ned den som en PDF-fil.

SiteSeeker Level 3, vid användning av integrationsmodul


SiteSeeker Level 3, vid användning av mallsöksida


Leveranstid

10 arbetsdagar efter det att Euroling erhåller införandeparametrar från kund levereras en virtuell SiteSeeker Level 3 server i form av en tar/ova-fil. Kunden eller partnern laddar ned filen enligt instruktioner och packar upp den.

Service Uppgradering och övervakning av servern samt säkerhetskopiering av konfiguration och loggfiler ingår i tjänsten under förutsättning att åtkomstkraven nedan är uppfyllda.
Rekomendationer på driftsmiljö
  • VMware ESX 4.0 eller senare
  • Hyper-V
  • 2 vCPU, 4-8GB RAM, 70GB disk för 100K objekt
  • 4 vCPU, 8-12GB RAM, 150GB disk för 500K objekt
  • 4 vCPU, 24-32GB RAM, 100GB disk för 2 000K objekt
  • Ovan gäller för 1 liveindex samt 1 testindex.

För att kunna slutföra installationen behöver Euroling ha åtkomst till servern enligt nedan.

Åtkomst

För att kunna övervaka servern, utföra uppgraderingar, säkerhetskopiera konfiguration och loggar samt ge support på SiteSeeker Appliance servern måste följande krav vara uppfyllda.

  • Att Appliance-servern kan nå underhållsservern https://maintenance.euroling.se (port 443) – kommunikationen går från Appliance-servern, och måste vara permanent tillåten.
  • Att Eurolings personal kan ansluta till Appliance-servern med hjälp av SSH (port 22) (kopplingen kan utgå från connect.euroling.se) och HTTPS (port 443) – kommunikationen går till Appliance-servern, och kan om så önskas kopplas upp på begäran, via en godkänd VPN-lösning.

Indexeringen, då SiteSeeker går igenom webbplatsen för att göra den sökbar, sker på port 80 (HTTP) eller port 443 (HTTPS). Alla servrar som skall indexeras av SiteSeeker måste gå att slå upp i DNS. Adress till lämpliga DNS-servrar för detta skall meddelas Euroling i samband med beställning av SiteSeeker. För servrar som indexeras över https gäller att ssl-certifikat skall vara signerade av en välkänd Certificate Authority.

För att använda SiteSeekers webbtjänst behöver webbservern som visar sökresultaten kommunicera mot SiteSeeker-servern. Då all kommunikation vid sökning initieras av webbservern, behöver denna öppning göras från webbservern till SiteSeeker-servern.

Webbtjänsten använder port 80 (HTTP) eller port 443 (HTTPS). Notera att vissa brandväggar kräver att man öppnar för generell TCP-trafik på angiven port (de filtrerar felaktigt bort webbtjänsten om man anger HTTP-trafik i filtret).

För mer detaljer se gärna följande skiss över kommunikationsvägar (PDF-dokument, 270 kB).