Hur gör vi när vi måste flytta en Level 3-servern eller bryta strömmen?

2013-09-05

Kunskapsdatabasen, Installation

Då en fysisk SiteSeeker Level 3-server eller en fysisk SiteSeeker Appliance-server måste flyttas eller då det föreligger ett planerat strömavbrott, ska servern stängas av med strömbrytaren.

Kontakta alltid Eurolings support före planerade driftavbrott av SiteSeeker-servrar.

Då en fysisk SiteSeeker-server måste flyttas eller då det föreligger ett planerat strömavbrott, ska servern stängas av med strömbrytaren. När strömmen kommer tillbaka startar sedan SiteSeeker-systemet om automatiskt, och sökmotorn ska fungera som den gjorde före avbrottet. Förse alltid bägge nätaggregaten med ström.

Det är mycket viktigt att bara göra ett kort tryck på strömbrytaren för att systemet ska stängas av korrekt. Det kan ta upp till fem minuter från knapptryckningen tills dess att servern stängs av.

Om nätverksinställningarna behöver ändras vid flytten (t.ex. IP-adress, nätmask eller liknande), måste Eurolings support kontaktas. Vi rekommenderar även att kontrollera eventuella brandväggar, så att dessa är uppdaterade med information om den flyttade servern.

Euroling har automatisk och kontinuerlig övervakning av SiteSeeker-servrarna, som bl.a. inbegriper att nåbarheten kontrolleras då detta är görbart enligt reglerna för brandväggen. Det betyder att när SiteSeeker-servern stängs av, kommer övervakningssystemet att detektera detta och informera Euroling. Därför rekommenderar vi att du alltid kontaktar Eurolings support före planerade driftavbrott av SiteSeeker-servrar.