Vilka portöppningar krävs för uppgradering och backup av SiteSeeker Appliance?

2012-11-21

Kunskapsdatabasen, Installation

För att kunna övervaka servern, utföra uppgraderingar, säkerhetskopiera konfiguration och loggar samt ge support på SiteSeeker Appliance servern måste följande krav vara uppfyllda.

  • Att Appliance-servern kan nå underhållsservern https://maintenance.euroling.se (port 443) – kommunikationen går från Appliance-servern, och måste vara permanent tillåten.
  • Att Eurolings personal kan ansluta till Appliance-servern med hjälp av SSH (port 22) (kopplingen utgår från connect.euroling.se) och HTTPS (port 443) – kommunikationen går till Appliance-servern, och kan om så önskas kopplas upp på begäran, via en VPN-lösning, Citrix-lösning, eller liknande