Hur ser jag till att sidor klassificeras efter språk?

2011-05-16

Kunskapsdatabasen, Sökning

SiteSeeker analyserar textinnehållet i alla webbsidor och dokument och avgör automatiskt vilket språk varje sida är skriven på. Metoden bygger på en statistisk analys av bokstavskombinationer. Ju längre textinnehåll, desto säkrare kan SiteSeeker avgöra vilket språk texten är på.

Om analysen inte kan göras med god säkerhet, så beaktar SiteSeeker även vilka språk länkande sidor är skrivna på. Det går även att konfigurera SiteSeeker att vägledas av metaattribut för språktillhörighet, men standardinställningen är att SiteSeeker inte gör det, eftersom det är vanligt att metaattributen anger fel språk.

Om en sida klassificeras fel, kan du göra något av följande för att hjälpa SiteSeeker att klassificera den rätt:

  1. Fyll på med mer text i sidan,
  2. förse sidan med ett metaattribut som anger korrekt språktillhörighet, t.ex. <meta name="language" content="EN"> för engelska sidor, och sedan ange i serverinställningarna i SiteSeeker Admin att SiteSeeker ska använda denna metatagg för språkklassificering, eller
  3. gör länkar till sidan från andra sidor skrivna på det språk som sidan har (och som redan klassificeras rätt).

Om en webbsida eller ett dokument trots åtgärder ändå klassificeras fel, vänligen kontakta vår support.