Hantering av språk och marknader

2011-08-09

Är man verksam inom flera olika marknader eller har en webbplats med information på flera olika språk finns det en del tips att tänka på för att dra nytta av SiteSeeker på bästa sätt.

Användningsmönster

Användarbehov

  • Jag vill endast se träffar på det språk jag förväntar mig
  • Om informationen inte finns på mitt primära språk, ser jag kanske hellre träffar på ett annat språk än ingen information alls

Om informationen på de olika webbplatserna är i stort sett den samma, vill man kanske ha separata sökfunktioner för varje webbplats.

Om informationen på webbplatserna däremot är kompletterande, är det sannolikt önskvärt med en gemensam sökfunktion för alla webbplatser. En annan aspekt som bör beaktas vid valet av konfiguration är om besökarna förväntas kunna tillgodogöra sig information på de olika språken.

Lösningar

Om du väljer att ha en gemensam sökfunktion för de olika webbplatserna presenteras sökresultatet med träffar från de olika webbplatserna i en och samma lista; alternativt kan resultatet delas upp i kategorier eller på språk motsvarande de olika webbplatserna. På så sätt kan träffar på sidor från den aktuella webbplatsen visas i träfflistan, medan antal träffar på övriga webbplatser redovisas i träfföversikten. För att se träffarna från de andra webbplatserna klickar man i träfföversikten (eller språköversikten).

Marknader istället för språk

Det kan i många fall vara bra att tänka i "marknader" istället för språk, dvs. man kategoriserar upp sitt material, oavsett språk, utifrån de marknader man är verksam inom. Generellt är det att föredra att använda SiteSeekers inbyggda funktioner för språkigenkänning för att avgöra vilket språk en viss sida har, istället för att låta redaktörerna ange detta.

Söker man t.ex inom marknaden Sverige bör man alltså enbart söka inom marknadskategorin "Sverige", och bara visa träffar från den delmängden. På så sätt skulle SiteSeeker automatiskt visa träffar på fallbackspråket engelska om de finns inom den marknaden, vilket kan vara en fördel om man inte fick några träffar.

Rankning

När information på flera olika språk är indexerad, så rankas träffar på samma språk som sökgränssnittet högre än träffar på andra språk. Exempel rankas engelska sidor högre än svenska när sökfrågor ställs på den engelskspråkiga söksidan. Hur mycket högre träffar på gränssnittsspråket rankas kan du ställa in i SiteSeeker Admin under Indexering » Rankning.

Begränsningar och utmaningar

För webbplatser med information på flera olika språk är ett vanligt problem att språkoberoende information, ex. person- och produktnamn kan dyka upp som snarlika träffar i träfflistan. Tänk er t.ex. en webbplats där en viss person presenteras på tre olika sidor på olika språk, svenska, engelska och spanska. Söker man inom hela webbplatsen utan att göra några avgränsningar kan de tre översta träffarna i träfflistan visas som snarlika träffar, se bilden nedan:

SpråkhanteringSnarlika träffar i träfflistan kan vara en utmaning

Se gärna till att kategorisera informationen, och prova då som sagt var gärna att tänka i marknader istället för språk. Nackdelen med att använda sig av enbart språktaggar är att det troligtvis finns engelska sidor på flertalet av marknaderna, och att man som besökare visserligen får träffar på rätt språk men dock från marknader som man inte förväntat sig.

Duplikatkontrollen

Se också upp med SiteSeekers duplikatkontroll. Man kan råka ut för att en viss url i träfflistan ex. för marknaden "Sverige", leder besökaren vidare till en likadan sida på den tyska marknaden. Övriga sidor kan ha rensats bort av SiteSeekers duplikatkontroll. Kontrollen identifierar automatiskt identiska sidor och behåller enbart den sida som har kortast url. Vi rekommenderar inte att ni slår av duplikatkontrollen, då den kan vara mycket bra för andra sidor än just sidor med språkoberoende information. För att få sidorna att inte klassificeras som duplikat (om det blir ett problem vill säga), kan man se till att på de berörda sidorna skriva ut aktuell marknad på något diskret eller dolt sätt så att de skiljer sig åt från varandra, ex vis. <span style="display:none;">Tyskland</span>