Hur söker man med SiteSeeker?

2013-03-26

Kunskapsdatabasen, Sökning

Det är enkelt att snabbt få relevanta resultat med SiteSeeker. I denna sökhjälp har vi samlat tips som hjälper dig att formulera din sökfråga.

Här följer några exempel på hur du kan söka för att hitta webbsidor, bilder, PDF- eller Word-dokument etc.:

EXEMPEL SÖKRESULTAT
bok Sidor som innehåller sökordet eller någon av ordets böjningsformer, t.ex. boken eller böcker.
svenska böcker Sidor som innehåller båda sökorden. Att du även får träff på olika böjningsformer av sökorden innebär att du till exempel kan hitta frasen en bok på svenska.
"svenska böcker" Sidor som innehåller den exakta ordföljden i frasen, inklusive ordböjningar. Det innebär att du får träff på frasen svensk bok, men inteen bok på svenska.
bok -träd Sidor som innehåller ordet bok men inte ordet träd.
bok* Sidor som innehåller ord som börjar med bokstavsföljden bok, exempelvis bok, bokning ellerbokhandel.
* Alla indexerade sidor och dokument. Kan vara bra om du vill hitta alla dokument av en viss dokumenttyp, på ett visst språk, i en viss kategori eller inom ett visst datumintervall.
  • Du behöver inte använda + framför sökord, du får bara träff på sidor som innehåller alla sökord (så kallat implicit AND).
  • Om du stavat fel kommer SiteSeeker att tipsa om liknande ord, om det finns sidor som innehåller dessa.
  • Du kan formulera booleska sökuttryck med operatorerna AND, OR, NOT och NEAR.
  • Om gränssnittet tillåter kan du välja hur du vill att sökträffarna ska sorteras. Du kan då sortera efter t.ex. datum eller relevans. Det går också att sortera på andra egendefinierade värden, ex. pris.