Vad är skillnaden mellan typade och otypade metaattribut?

2012-12-14

Kunskapsdatabasen, Sökning

Det finns flera skillnader i hur sökningen fungerar för det som kallas typade metaattribut, såsom heltal, datum eller strängar, jämfört med otypade metaattribut.

Tabellen beskriver de skillnader som finns mellan otypade och typade metaattribut.
Funktion Otypat metaattribut Typat metaattribut
Indexering av multipla attribut med samma namn Ja, godtyckligt många Nej, endast först förekommande attribut indexeras
Indexering av individuella ord i attributvärden Ja (strängen tokeniseras) Nej, endast hela strängar indexeras
Indexering av skiljetecken (som parentes, punkt, komma, bindestreck) Nej, endast orden indexeras Ja, hela strängen indexeras utan förändringar
Sökfrågesyntax meta:name:värde meta:name = värde (även != > >= < <= eller utan jämförelser: meta:name
Sökning på attributvärden för sig Ja, sökfråga grönger träff på sidor med meta:färg:grön Nej
Ordböjning Ja, meta:färg:grön ger träff på meta:färg:gröna Nej
Sökning med trunkering Ja, meta:name:abc* Ja, på strängar och med operatorn =*
Stavningsförslag Ja, och även för attributets namn, meta:fräg:gron ger förslaget meta:färg:grön Nej, inte när jämförelseoperator används (söker man utan jämförelser ges förslag)
Sorteringsmöjlighet Nej

Ja, de går att sortera (sort:meta:namn)

Filtreringsmöjlighet Begränsad: binär (dvs attributet med värde finns eller finns ej) eller med trunkering (attribut med värde som börjar på abc finns eller finns ej) Ja
Returnering av attributvärden via webbtjänstgränssnitt Nej Ja

Läs mer