Använder SiteSeeker cookies (kakfiler)?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Sökning

Tänk på att SiteSeeker inte kan hantera cookies vid indexering. Cookies används dock när du loggar in i SiteSeeker Admin och när SiteSeeker indexerar information via formulärbaserad inloggning.

Sökning

Nej, SiteSeeker använder inte cookies när sökning sker.

Administration

Ja, administrationsverktyget använder cookies när du administrerar tjänsten. Därför måste du tillåta cookies medan du använder verktyget.

Indexering

Nej, SiteSeeker registrerar inte cookies vid indexering. Det betyder att webbplatser vars innehåll är beroende av cookies för att visas korrekt kan behöva förbättras för att SiteSeeker (och andra globala sökmotorer och vissa användare) ska kunna tillägna sig informationen på ett fullgott sätt.

Vid indexering med inloggning via formulär registrerar SiteSeeker cookies för inloggningen.