Hur ändrar jag textsträngar i SiteSeekers integrationsmodul version 4 och .NET?

2013-05-03

Kunskapsdatabasen, EPiServer

Översättningssträngarna som används i html-helpers och SiteSeeker-delarna av EPiServers administrationsgränssnitt går att ersätta med egna definitioner.

Skapa en fil vars namn slutar på lang.xml, placerad i katalogen <project root>/SiteSeeker/Localization/.

För tex. svensk översättning ska filen ges namnet "SiteSeeker.user.sv.lang.xml"

Filen behöver endast innehålla de element som ska ändras.

I exempelprojektet för MVC (som går att ladda ner från modulnedladdningssidan) finns översättningsfiler för svenska, engelska och norska där alla element ingår.

Det går även att lägga till ytterligare språk genom att ändra komponenten "language" i en av filerna från exempelprojektet och sedan översätta elementen.

I exemplet nedan ändras texten i sökknappen från "Sök" till "Sök här!"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<languages>
 <language name="Svenska" id="SV">
  <siteseeker>
   <search>
    <searchbutton>Sök här!</searchbutton>
   </search>
  </siteseeker>
 </language>
</languages>