Felsökning – Hur löser jag problem vid installation eller användning av sökintegrationen för EPiServer?

2012-04-30

Installation, EPiServer

Installationen av SiteSeeker-modulen går normalt enkelt och smärtfritt, men i vissa sällsynta fall kan du stöta på problem. Följande felsökningsguide hjälper dig att antingen lösa problemet eller att skapa en felrapport som gör att vi kan ge dig snabb och precis hjälp.

Information i detta dokument gäller både version 3 och 4 av sökintegrationen för EPiServer. Vissa punkter gäller dock endast en specifik version, detta är markerat vid respektive punkt.

 1. Om du gör en uppgradering eller en installation på en driftserver, återställ helt enkelt filerna från den säkerhetskopia du har gjort. Om du arbetar i en icke-kritisk miljö, fortsätt med följande steg.
 2. Kontrollera att alla steg i installationsinstruktion har blivit utförda. Dubbelkolla alla värden du har angett i textfält, och alla andra inställningar du har gjort.
 3. Vilken typ av problem har du?
  • Sökningen kan inte utföras:
   Om du får ett meddelande om att sökningen inte kunde utföras är den mest troliga orsaken att en brandvägg hindrar EPiServer från att kontakta SiteSeeker-servern. Gäller endast version 3: Kontrollera att du kan nå webbtjänsten genom att klicka på knappen Testa anslutning på sidan för SiteSeeker-modulinställningar i EPiServers Admin-läge. Om du får ett felmeddelande där, läs mer på sidan Hur löser man problemet att modulen inte kan ansluta till SiteSeeker?. Om du däremot får meddelandet att anslutningen fungerar, kontakta Euroling Support och bifoga en kopia på HTML-källan för söksidan (där du får felmeddelandet) ditt e-mail.
  • Gäller endast version 3: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt:
   Om du får detta felmeddelande, och den innersta ramen i stackspårningen är i
   ASP.siteseeker_result_ascx.__DataBindingPageFlicker(Object sender, EventArgs e)
   
   kan felet bero på att det finns en DataBind(); i code behind-filen för den MasterPage som används. Om så är fallet, ta bort denna och ersätt med specifika DataBind-anrop för respektive komponent.
  • HTTP Error 500.23 - Internal Server Error – An ASP .NET setting has been detected that does not apply in Integrated managed pipeline mode:
   Om du får detta felmeddelade i IIS7, redigera filen ~/SiteSeeker/web.config, och lägg till följande rad direkt efter raden <system.webServer>:
   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
   Spara sedan filen och ladda om sidan.
  • EPiServer- eller .NET-fel:
   Kontrollera först att du ser fullständiga felmeddelanden, med en stackspårning (backtrace). Gå igenom stackspårningen för att hitta ledtrådar till var felet uppstår. Om du får ett fel efter att ha kopierat in filerna (men inte gjort några andra ändringar) har du troligen fel version av modulen. Om felet uppstår när du visar söksidan finns problemet troligen i en användarkontroll, i en framework-fil eller i en MasterPage. Rapportera felet till Euroling: ta med hela felsidans innehåll i ditt e-mail.
  • Vissa egenskaper hos sidor eller dokument visas inte i sökresultatet, eller du får inga träffar alls:
   Kontrollera att du har gjort en indexering (detta görs i SiteSeeker Admin). Om du är osäker på om en indexering har gjorts, gör en ny indexering (med hämtningsläge full). Om du använder behörighetskontroll, kontrollera att alla steg i avsnittet Konfigurera behörighetskontroll har utförts. Rapportera felet till Euroling och beskriv så detaljerat så möjligt vilket resultat du får, och vilket resultat du förväntar dig. Inkludera också webbtjänst-URL:en i ditt mail (men skicka inga lösenord).
  • Det går ej att klicka på vissa dokument i träfflistan eller på länken till cachad sida:
   Detta problem beror troligen på en ISA-server/brandvägg som felaktigt blockerar vissa URL:er, läs mer i artikeln Vad är felet när det inte går att klicka på PDF:er eller cachade sidor i träfflistan?.
  • När man ställer en sökfråga får man svar på en annan fråga:
   Om du till synes slumpmässigt får träffar för andra frågor än de du sökt på kan det vara så att söksidan cachas av EPiServer. Använder du version 4 av sökintegrationen inaktiverar du cachning för söksidan, och det är också den rekommenderade lösningen för version 3. För version 3 kan du också nyckla cachningen på följande parametrar: id, epslanguage, quicksearchquery, uaid, resid.
  • Om man klickar på en filtrerings- eller sorteringslänk på söksidan kommer man till fel webbplats:
   Detta beror på att fel bas-URL är angiven i EPiServers adminläge. Läs mer i artikeln Varför kommer man till fel sida eller server om man sorterar eller filtrerar i modulen för EPiServer?.