Vad är felet när det inte går att klicka på PDF:er eller cachade sidor i träfflistan?

2011-01-21

EPiServer

Om du använder SiteSeeker-modulen för EPiServer och försöker klicka på en fil, t.ex. ett PDF-dokument (antingen på träffens rubrik eller på länken "Visa med sökorden markerade") och ett felmeddelande visas, följ denna guide!

Felmeddelande

Meddelandet har rubriken "The page cannot be displayed" eller "Sidan kan inte visas" och innehåller längst ned meningen "The request was rejected by the HTTP filter".

Orsak

Problemet har ingenting med SiteSeeker eller EPiServer att göra, utan beror på att ett HTTP-filter i EPiServer-webbservern (IIS) eller i en brandvägg (ISA Server) placerad framför EPiServer-webbservern blockerar förfrågningar av URL:er som innehåller URL-kodade å, ä, ö och vissa andra tecken (exempelvis kodas ö som %25C3). Att sådana förfrågningar blockeras beror på konfigurationen i filtret.

Lösning

Kontakta ansvariga för drift av webbserver och/eller brandvägg, och be dem kontrollera hur HTTP-filtret är konfigurerat. De kan i loggar från filtret se vilka förfrågningar som felaktigt blockeras ta bort den regel som anger blockeringen.