Hur löser man problemet att modulen inte kan ansluta till SiteSeeker?

2011-06-21

EPiServer

I vissa fall kan modulen misslyckas med anslutningen till SiteSeeker. Så här kan du felsöka dessa anslutningsproblem.

När du installerar SiteSeeker-modulen för EPiServer anger du URL:en för webbtjänsten. Efter att du har gjort det, och därefter klickat på Testa anslutning, kan du få följande meddelande:

Kan inte ansluta till SiteSeeker

och/eller meddelandet:

Unable to connect to the remote server

Om du får detta meddelande, använd följande felsökningsguide:

  1. kontrollera att webbtjänst-URL:en är korrekt
  2. kontrollera att en indexering har genomförts på klienten; om inte, konfigurera en server och genomför en indexering i SiteSeeker Admin
  3. öppna en webbläsare på webbservern (med hjälp av Remote Desktop t.ex) och ange webbtjänst-URL:en i adressfältet, du ska få upp en SiteSeeker-logotyp och texten SiteSeeker web service. Om denna text inte visas, kontrollera följande:
    1. finns det en brandvägg som blockerar kommunikationen med SiteSeeker?
    2. fungerar namnuppslagning på webbservern?
    3. om föregående steg fungerar, men du i EPiServer fortfarande får samma felmeddelande, kontrollera om du måste använda en proxy (enklast genom att kontrollera proxy-inställningarna i Internet Explorer)

Om du har gått igenom samtliga steg ovan, och felmeddelandet kvarstår, vänligen kontakta supporten.

Brandväggar som blockerar webbtjänsten

Det är vanligt att det finns en eller flera brandväggar som hindrar kommunikation från webbservern/EPiServer ut mot internet, eller mot andra servrar inom samma organisation. Webbtjänsten använder i regel port 80. Om du använder SiteSeeker Appliance, tänk på att det kan vara flera brandväggar mellan webbservern och SiteSeeker-servern!

Namnuppslagning

I vissa fall fungerar inte namnuppslagning som den ska på webbservern. Du kan prova detta genom att öpnna ett kommandofönster, och där skriva nslookup webbtjänst-url-utan-http-och-portnummer, t.ex. nslookup eurolingweb.siteseeker.se. Om du får ett meddelande om att namnet inte finns har du antingen angivit en felaktig webbtjänst-URL, eller så fungerar inte namnuppslagning som den ska. Detta problem måste lösas innan du går vidare.

Användning av en proxy-server

Om en proxy-server är nödvändig för åtkomst till internet eller nätverket, ange proxyn i web.config-filens avsnitt <system.net>:

<defaultProxy>
<proxy bypassonlocal="true" proxyaddress="http://proxy.servernamn.se" />
</defaultProxy>

Läs gärna mer i felsökningsguiden för problem vid installation och användning av SiteSeeker-modulen för EPiServer.