Vilka portar behöver öppnas i vår brandvägg för webbtjänsten?

2012-04-25

Installation

För att använda SiteSeekers webbtjänst (Web Service) behöver kundens webbserver som visar sökresultaten kommunicera mot SiteSeeker-servern. Detta gäller t.ex. om man använder SiteSeeker-modulen för EPiServer eller SiteVision.

För att både sökning och indexering ska fungera behöver kommunikationen vara tillåten i båda riktningarna mellan webbservern och SiteSeekerservern.

I många fall kan webbservrar inte kommunicera ut mot Internet på grund av regler i brandväggar, och då måste en öppning göras i brandväggen. Då all kommunikation vid sökning initieras av kundens webbserver, behöver en öppning göras från kundens webbserver till SiteSeeker-servern.

Webbtjänsten använder port 80 (HTTP) eller port 443 (HTTPS), men i tidigare versioner av SiteSeeker använde varje sökmotor en unik TCP-port i intervallet 7000-8000 som då behövde öppnas i brandväggen. Notera att vissa brandväggar kräver att man öppnar för generell TCP-trafik på angiven port (de filtrerar felaktigt bort webbtjänsten om man anger HTTP-trafik i filtret).

Indexeringen, då SiteSeeker går igenom webbplatsen för att göra den sökbar, görs i normala fall utifrån på port 80 (HTTP) eller port 443 (HTTPS).

Om man använder SiteSeeker Remote eller en SiteSeeker Appliance som står hos Euroling och önskar begränsa åtkomsten från kundens webbserver utåt mot Internet kan detta göras genom att begränsa den till det IP-adressintervall som SiteSeeker-servrarna använder. Anledningen till att flera IP-adresser bör anges är att sökmotorn kan flyttas mellan fysiska servrar.

Sidan Driftslösningar för Appliance innehåller skisser över de kommunikationsvägar som behövs för just din Appliancelösning.