Kan SiteSeeker använda EPiServers kategorier?

2012-07-18

Söksidan, EPiServer

Ja, SiteSeeker kan med automatik uppfatta och använda kategorier i EPiServer och andra publiceringsverktyg.

Principiellt är tillvägagångssättet det samma för alla system, se facetterad sökning, men specifikt för EPiServer gäller följande:

Namnet på kategorimetataggen kan väljas godtyckligt och anges i Admin under Metainformation för servern i fråga. Ett exempel är <meta name="Category" content="Rapporter"> för ett dokument som ska ligga i kategorin "Rapporter".

EPiServers inbyggda kategorier kan inte ärvas ner i sidhierarkin. Önskar man den egenskapen kan man istället använda en dynamisk egenskap för kategorier, gärna med ett antal fördefinierade val, så att redaktörer inte behöver ange kategorins namn i klartext utan bara välja från en lista.

Oavsett vilken metod som används, kan man i code behind-avsnittet i exempelvis Header.ascx lägga till kod som kontrollerar om den aktuella sidan har en kategori (dynamisk egenskap eller inbyggd), och i sådant fall skriver ut en lämplig metatagg. Därigenom kommer SiteSeeker att automatiskt uppfatta kategorin, utan att man behöver lägga in den i Admin.

SiteSeeker-modulen för EPiServer har stöd för EPiServers inbyggda kategorier, men vill man använda varianten med dynamiska egenskaper behöver man lägga in stöd för detta själv, enligt ovan. Man kan också använda bägge varianterna parallellt.