Varför finns många förfrågningar till SiteSeeker/Fileinformation.aspx i mina besöksloggar?

2011-11-25

EPiServer

Anrop av URL:er som innehåller SiteSeeker/Fileinformation.aspx görs av SiteSeeker vid indexering när SiteSeeker-modulen för EPiServer används. Anropen är nödvändiga för att extern metainformation om indexerade dokument ska kunna hämtas.

Denna information gäller version 3 och tidigare av SiteSeeker-modulen för EPiServer.

För att inte låta SiteSeekers undersökningar av webbplatsen påverka besöksstatistiken kan man filtrera bort agenten SiteSeekerCrawler/1.0 från besöksloggarna.

I SiteSeeker Admin kan vid behov ställa in så att anropen inte görs. Inställningen Hämta extern metadata finns under Metainformation för respektive server.