Hur indexerar jag bilder eller dokument i ImageVault med SiteSeeker?

2011-03-16

Kunskapsdatabasen, Indexering

Med SiteSeeker är det möjligt att söka i metainformation som lagras för bilder och dokument i bildhanteringsverktyget ImageVault från Meridium. Detta bygger på en särskild integration som finns mellan ImageVault och SiteSeeker. Integrationen kräver inte att man installerar någon ytterligare programvara. Integrationen fungerar med ImageVault version 2.2 och senare.

Konfigurera ImageVault och EPiServer

  • Kontrollera att SiteSeeker-modulen för EPiServer är installerad i EPiServer.
  • Redigera web.config-filen för den aktuella EPiServer-webbplatsen, och lokalisera elementet med namnet imageVault.
  • Om du använder ImageVault 2.2: Lägg till följande element inom imageVault-elementet: <add key="CrawlerUserAgents" value="SiteSeekerCrawler/1.0" />
  • Om du använder ImageVault 3: Lägg till följande attribut i imageVault-elementet: CrawlerUserAgents="SiteSeekerCrawler/1.0"

Konfigurera SiteSeeker

  • Logga in i SiteSeeker Admin och kontrollera att servertypen för den aktuella servern är satt till EPiServer, med modul.
  • För att göra bilder sökbara, slå på indexering av bilder i SiteSeeker Admin (under sidan "Dokumenttyper" för den aktuella serverposten). ImageVault kan även användas för lagring av dokument, och i detta fall behöver man inte slå på indexering av bilder.

Normalt indexeras meta-attribut såsom titel och kategori. Om du vill göra ytterligare attribut som finns i ImageVault sökbara, ange dessa i rutan Övriga metaattribut och typade metaattribut (under sidan "Metainformation" för den aktuella serverposten). ImageVault-attributens namn anges som ImageVault., följt av det namn man har givit attributet i ImageVault. Om man till exempel har ett ImageVault-attribut kallat Fotograf så ska man i SiteSeeker Admin ange ImageVault.Fotograf.

Notering om behörighetskontroll: För att dokument i ImageVault ska behörighetskontrolleras krävs att ovanstående integration finns installerad och konfigurerad, samt att behörighetskontroll är påslagen och konfigurerad i EPiServer och SiteSeeker. För mer information om detta, se installationshandledningen för SiteSeeker-modulen för EPiServer.