En gammal version av ett dokument är indexerad. Ska inte alltid den senaste versionen vara indexerad?

2012-04-25

Kunskapsdatabasen, Indexering

Om SiteSeeker har indexerat en gammal version av ett dokument beror det antingen på att SiteSeeker inte indexerat webbservern sedan ändringen av dokumentet eller att webbservern inte vet, eller lyckats informera SiteSeeker, att dokumentet ändrats.

SiteSeeker kontrollerar vid varje indexering om de cachade dokumenten från tidigare indexeringar nyligen ändrats och därför behöver hämtas om. Metoden baseras på HTTP-headern If-Modified-Since.

Du kan starta en ny indexering (med sidhämtningsläge full) i Admin om dokumentet i fråga ändrats efter den senaste indexeringen. Är fortfarande den gamla versionen av dokumentet indexerat, beror det på att webbservern eller publiceringsverktyget inte markerat dokumentet som ändrat.

Om detta är fallet, kan du prova att manuellt markera dokumentet som ändrat i webbservern eller publiceringsverktyget, och därefter göra en indexering. Har du inte möjlighet att göra detta, kan du tömma cachen före indexering.

Om en webbserver hanterar Last-Modified eller If-Modified-Since felaktigt

Om det inte är möjligt att se till att en webbserver både levererar korrekt Last-Modified-datum och kan hantera If-Modified-Since, bör du ställa in att SiteSeeker inte ska använda If-Modified-Since vid hämtning. Inställningen finns i Admin under Indexering » Servrar » Redigera server » Hämtningsinställningar.