Hur fungerar notifierad indexering, även kallad ping?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Indexering

Det snabbaste och mest effektiva sättet att se till att sökmotorns index uppdateras när innehållet på webbplatsen ändrats kallas notifierad indexering.

I SiteSeekers integrationsmodul för EPiServer (version 3.4 eller senare) finns redan ett inbyggt stöd för notifierad indexering. För att integrationen ska fungera krävs SiteSeeker version 6.06 eller senare.

Starta notifierad indexering när en ny sida publiceras

Modul för EPiServer/.NET version 4

Lägg följande logik till publicerings-eventet.

NotifySearchIndex notifyIndex = SearchIndexFactory.GetNotifySearchIndex(<searchIndexName>);
notifyIndex.Notify(<uris>);

Modul för EPiServer version 3.4

Se till att SiteSeeker.dll är refererad i ditt projekt. Koppla sedan den notifierade indexeringen till publicerings-eventet med följande rad i ApplicationStart-metoden i Global.asax.cs.

DataFactory.Instance.PublishedPage += new PageEventHandler(SiteSeeker.Compatibility.IndexingControl.Notify);