Hur fungerar notifierad indexering, även kallad ping?

2011-06-22

Kunskapsdatabasen, Indexering

Det snabbaste och mest effektiva sättet att se till att sökmotorns index uppdateras när innehållet på webbplatsen ändrats kallas notifierad indexering.

I korthet innebär metoden att publiceringsverktyget skickar en notifiering om vilka webbsidor/dokument som ändrats till SiteSeeker, som med automatik startar en indexering där endast de ändrade sidorna hämtas.

Tänk på att du, förutom att notifiera en sida, även bör länka till den ifrån en sida som indexeras vid crawling av webbplatsen. Annars försvinner den vid nästa fulla indexering.

Många eller felaktiga notifieringar

  • Vad händer om det kommer flera notifieringar i snabb följd?
    Om det kommer notifieringar medan en indexering pågår, så köas dessa notifieringar till nästa indexering, som startar direkt efter att föregående är klar.
  • Hur hanteras felaktiga URL:er?
    Endast sidor som är tillåtna vid en vanlig indexering kommer att hämtas. Om sidan ligger på en webbserver som inte ska indexeras eller om man på något vis förbjudit SiteSeeker att hämta sidan eller om webbservern i fråga svarar att sidan inte finns, typiskt med 404, kommer URL:en inte att indexeras. Man kan kontrollera vad som hänt i rapporten "Notifierade URL:er".
  • Ta bort sidor från index med hjälp av notifering
    Genom att ge en sida 404 status och notifera dess URL kommer den sidan att sidan tas bort från index och den kommer inte att dyka upp i träffresultatet.