Hur identifierar SiteSeeker sig gentemot webbservrar vid indexering?

2011-05-16

Kunskapsdatabasen, Indexering

När webbsidor hämtas vid indexering identifierar SiteSeeker sig som User-Agent SiteSeekerCrawler/1.0.

Det är bra att känna till att SiteSeekers sidhämtare identifierar sig som SiteSeekerCrawler/1.0 vid sidhämtning.