Använd NuGet för att installera SiteSeekers integrationsmoduler

2013-06-07

Du kan använda NuGet för att installera och uppdatera integrationsmodulerna för EPiServer och .NET. Om du använder EPiServer konfigurerar också NuGet din webblösning så att du snabbt kommer igång med SiteSeeker och kan bygga en söksida.

När du använder NuGet för att installera SiteSeekers integrationsmodul för EPiServer (kallad SiteSeeker.EPiServer) utförs följande åtgärder:

  • Paketet SiteSeeker.Core laddas ned och installeras. En referens till SiteSeeker.Core läggs också till i ditt projekt.
  • En referens till SiteSeeker.EPiServer (som också laddas ned och installeras) läggs till i ditt projekt.
  • Projektets web.config-fil ändras för att automatiskt konfigurera webbplatsen för SiteSeeker-stöd.

Installationssteg

1. Öppna ditt EPiServer-projekt i Visual Studio.

Här finns ett exempel på ett EPiServer-projekt som det ser ut i Solution Explorer i Visual Studio:

2. Markera projektet i Solution Explorer, klicka på menyalternativet Project, och väljManage NuGet Packages:

3. I fönstret Manage NuGet Packages, klicka på Online och ange SiteSeeker i sökrutan. När du ser SiteSeeker.EPiServer, klicka på knappen Install.

4. När installationen har slutförts av paketet SiteSeeker.EPiServer bör du se följande:

5. Kontrollera att referenserna SiteSeeker och SiteSeeker.EPiServer har lagts till i ditt EPiServer-projekt:

6. Kontrollera också att SiteSeeker-radererna har lagts till web.config-filen, som syns nedan. Du bör se rader i configSections, handlers och sektionen siteseeker:

7. Kompilera projektet. Detta steg är mycket viktigt eftersom det kopierar SiteSeeker.dlloch SiteSeeker.EPiServer.dll till bin-katalogen i ditt projekt. Innan du utför detta steg kommer du t.ex. inte få IntelliSense för SiteSeeker i ditt projekt.

8. Kontrollera att EPiServer-webbplatsen fungerar. Du ska kunna se ett SiteSeeker-val när du är inloggad i Online Center, edit- eller adminläget.

9. När du klickar på SiteSeeker-valet ska du se en lista på de sökindex (typiskt "the example index" om du inte ändrat i web.config-filen) som är konfigurerade:

10. Om du klickar på ett sökindex ska du se en statistik- eller loggsida till höger: