Loggning i .NET modulen

2013-03-15

Funktionalitet för att logga fel ingår nu som standard i .NET modulen.

Följande information gäller version 4.2.60.1 och senare.

Som standard är loggning inaktiveras. Loggning kan inaktiverasav på två sätt:

  1. Ta bort logLevel attributen (standard)
  2. Sätt logLevel tillOff

Loggning kan aktiveras genom att lägga till följande attribut i siteseeker sektionen i web.config-filen:

<siteseeker logLevel="Debug">

logLevel kan ha något av följande värden:

  • Off
  • Debug
  • Info
  • Warn
  • Error
  • Fatal

Som standard loggas allt till filen Siteseeker.log. Vid behov kan namnet ändras genom att lägga till logFile attributen i sektionen siteseeker i web.config-filen

<siteseeker logFile="CustomName.txt">