Presentera de vanligaste sökfrågorna på webbplatsen

2013-03-26

Kunskapsdatabasen, Söksidan

SiteSeeker har möjlighet att låta dig presentera de vanligaste sökfrågorna direkt på söksidan, som en hjälp för de användare som är osäkra på vilken information som finns sökbar.

Hur fungerar det?

De vanligaste sökfrågorna hämtas upp direkt från SiteSeekers statistik. Bara sökfrågor som genererar träffar presenteras. Sökfrågorna presenteras i ordning, så att den mest populära sökfrågan hamnar först. Sökningar som liknar varandra slås automatiskt samman till en, så att man undviker problemet att likartade sökfrågor hamnar efter varandra i listan.

Hur gör man?

Denna funktion finns tillgänglig i SiteSeeker version 6.06 och senare!

Du aktiverar funktionen i SiteSeeker Admin under Söksidor » Inställningar » Guidad sökning » Vanliga sökfrågor. Du kan där också ange ord som alltid ska synas i listan, samt ord som aldrig ska visas oavsett hur vanliga de är.

Du kan också ange hur urvalet ur statistiken ska göras:

  • Du kan antingen låta statistiken för en lång period bestämma urvalet, vilket ger ettjämnt underlag för förslagen. Detta har dock nackdelen att nya sökord tar lång tid på sig att etablera sig på listan,
  • eller låta statistiken från en kortare period bilda urvalet. Med denna inställning kommer sökord som trendar snabbare in i listan, men det totala urvalet blir något mindre tillförlitligt.