Rekommendationer

2012-07-16

SiteSeeker kan ge besökaren rekommenderade träffar baserat på hur andra användare agerat efter att ha ställt en sökfråga. Vilket användaragerande som resulterar i en rekommendation kan du själv styra.

Steg för steg

Observera att SiteSeeker version 6.08 behövs samt att det tar ett dygn innan rekommendationer börjar fungera. Vidare krävs minst tre (och i vissa fall fler) konverteringar för en given träff för att rekommendationer för denna ska ges.

Skapa rekommendationer

Rekommendationer kan antingen skapas via konverteringar eller klick. För rekommendationer baserade på klick genereras en rekommendation av en sida varje gång en användare klickar på en sida i sökresultatet.

För att välja mellan konverteringar och klick gör du så här:

 1. Logga in i SiteSeeker Admin, och klicka på Söksidor och sedan Rekommendationer.
 2. För Basera rekommendationer på välj konverteringar eller klick.

Rekommendationer hämtas genom att du lägger siteseeker:recommendations som en statisk sökfråga (sökfrågeextension).

Du sorterar resultatet av en sökning efter hur många rekommendationer en sida har genom att lägga till sort:popularity.

Rankning på rekommendationer

Det går att konfigurera rankningen så att den påverkas av rekommendationer. Så här gör du:

 1. Logga in i SiteSeeker Admin, och klicka på Rankning.
 2. Dra reglaget Inverkan av rekommendationer mot höger.

Notera att i grundinställningen (slidern längst till vänster) inverkar rekommendationer inte alls på rankningen. I maxläget (slidern längst till höger) kommer den sida med flest rekommendationer på sökfrågan hamna högst upp i träfflistan.

Rekommendationer i SiteSeekermodulen för EPiServer version 4.0.1.0

 1. Kontrollera att du använder SiteSeeker 6.08 eller senare. Versionsnumret för SiteSeeker kan du avläsa i SiteSeeker Admin.
 2. Försäkra dig om att du har version 4.0.1.0 eller senare av SiteSeekermodulen för EPiServer. Kontakta Eurolings support om du inte har denna version.
 3. Ändra valet av HTML-helpers till XhtmlHelpersWithRecommendations eller Html5HelpersWithRecommendations, beroende på om du använder XHTML eller HTML5.
 4. Ange egenskapen StaticQuery i sökfrågeobjektet (SearchRequest) till siteseeker:recommendations för rekommendationssegmentet.

Registrera konverteringar

I enklaste fallet kan du basera rekommendationer på klick. Detta fungerar alltid, givet att klickspårning är aktiverat. Har du högre krav på anpassningsmöjligheter och önskar än mer träffsäkra rekommendationer använder du dig istället av konverteringar. Detta är mer flexibelt, men kräver också vissa anpassningar av den webbplats som indexeras.

Tekniskt sett registreras en konvertering genom ett HTTP-anrop till klickspårningsregistratorn. SiteSeeker-integrationen tillhandahåller JavaScript-funktioner för detta, men det går även bra att sköta det själv, om det inte är önskvärt att ladda SiteSeekers JavaScript utanför söksidan. Den kan också vara tillämpligt att registrera konverteringen från serversidan, och då är javascriptet inget gångbart alternativ.

Alla SiteSeekers JavaScript-funktioner och -variabler är inkapslade i det globala objektet siteSeeker. Funktionen som hjälper dig att registrera en konvertering heter:

siteSeeker.registerConversion(url, sessionId, indexName)
 1. url: den exakta urlen som SiteSeeker har indexerat
 2. sessionId: det sessions-id som skapades vid söktillfället
 3. indexName: namnet på det index till vilket sökfrågan ställts.

Hur du kommer åt dessa parametrar varierar beroende på hur webbplatsen är konstruerad. Om du har en cookiebaserad session och målsidan ligger under samma domän som söksidan kan parametrarna sparas i denna. I annat fall kan de läggas till som queryparametrar på söksidan och därigenom tillgängliggöras via HTTP-headern referrer.

Exakt hur du hanterar parametrarna när de väl kommit till målsidan skiljer sig från fall till fall. Det kan röra sig om att via JavaScript registrera rekommendationen om användaren följer ett visst mönster (såsom att klicka på en gilla-knapp, scrolla sidan eller stanna på den i 5 minter), eller så kan det vara en HTTP-handler som registrerar att en PDF-fil laddas ner. Annars kanske du sparar parametrarna i en databas för senare behov.

Du kan anropa konverteringsfunktionen när helst du vill efter att en sökfråga ställts. Normalt är förmodligen att göra det senare i aktuell session, men inget hindrar dig att göra det tre veckor senare, så länge du har sparat parametrarna ovan.

De medföljande JavaScripten använder jQuery. Följande är en liten kodsnutt som triggar ett event när dokumentet är färdigladdat. Där kan du med fördel lägga in önskad funktion:

$(document).ready(function() {
 // din kod här som ska exekveras när sidan är laddad
});

By defining the css style ess-conversion on the html element that would be responsible for the conversion, the hookup of the conversion happens automatically, making it easier to start with conversions out of the box.

Just make sure that the javascript is rendered on the page and that the class attribute of the element is set to ess-conversion.

<%
IHtmlHelpers helpers = HtmlHelperFactory.Get<XHtmlHelpers>(Request.QueryString["indexName"],
new CultureInfo(
Request[UrlParameters.SearchLanguage] ??
"en-US"));
Response.Write(helpers.SiteSeeker_Css());
Response.Write(helpers.SiteSeeker_Javascripts());
} %>
….
<input type="button" class="ess-conversion" id="BuyButton" value="Buy"/>