Vilken är webbtjänst-URL:en?

2012-10-30

Allmän info

Om du skapar en egen söksida, eller använder SiteSeeker-modulen för EPiServer ellerSiteSeeker-modulen för SiteVision, behöver du ange en webbtjänst-URL.

Söksidor använder web services för att kommunicera med SiteSeeker, och kopplingen definieras av webbtjänst-URL:en – utan denna fungerar inte söksidan.

Du hittar webbtjänst-URL:en i SiteSeeker Admin. Gör så här:

  1. Logga in i SiteSeeker Admin, på den klient söksidan ska kopplas mot.
  2. Kontrollera sidfoten, webbtjänst-URL:en visas längst ned i högra hörnet.

Notera att webbtjänsten ej är aktiv innan den första indexeringen har utförts.