Godkända VPN för SiteSeeker

2013-05-02

Kunskapsdatabasen, Installation

För att åtnjuta full tillgång till SLA behöver följande kriterier vara uppfyllda när VPN-åtkomst används för Euroling att ansluta till SiteSeeker-servern.

Godkända VPN ska uppfylla följande kritierier.

  1. Personoberoende (gruppkonto),
  2. Euroling ska ej behöva kontakta kund för att kunna logga in på VPN (permanent "öppet"),
  3. Klient för både Mac och Linux ska finnas,
  4. Ej kräva särskild mjuk- eller hårdvara hos Euroling, utöver ovan, för att använda VPN,
  5. Enstegsuppkoppling - ej behöva gå från tex vpn -> rdp -> rdp -> siteseeker,
  6. Ej kräva särskilt certifikat från kund,
  7. Ska inte låsa all annan nätverkstrafik hos klienten.