Tolka SiteSeekers indexeringsrapporter

2012-05-03

Kunskapsdatabasen, SiteSeeker Admin

SiteSeekers indexeringsrapporter innehåller information om hur indexeringen har gått.

Serverrapporterna

Serverrapporterna visar en lista över tillgängliga indexeringsrapporter, med sammanfattande information och möjlighet att granska varje rapport i detalj.

serverrapporter

Indexeringspremisserna

Indexeringspremisserna innehåller en sammanställning över SiteSeekers inställningar vid en specifik indexering.

Indexeringsöversikten

Indexeringsöversikten skapas när indexeringen är färdig. De blå och orangefärgade fälten påvisar saker som kan utgöra problem, t.ex. många duplikat eller att en webbserver inte skickar 404 för sidor som saknas. De röda fälten är problem. 


indexeringsöversikt

I indexeringsöversikten kan du exempelvis kontrollera vilken typ av indexering som gjordes samt kontrollera att länkdjup- och indexeringsgränser har ett lämpligt värde.

Indexeringsloggen

Indexeringsloggen innehåller meddelanden från sökmotorn och fylls på successivt så länge indexeringen pågår. Loggen är uppdelad i tre delar som behandlar Sidhämtning, Indexering samt Test av index.

I och med att meddelandena som skrivs ut ofta är helt oformaterade kan informationen vara svår att tyda. Informationen i loggen riktar sig därför huvudsakligen till Euroling Support.

Ej indexerade sidor

Rapporten Ej indexerade sidor innehåller förklaringar till sidor som SiteSeeker av någon anledning inte har kunnat indexera. Detta kan exempelvis vara sidor som innehåller robots-taggar som förbjuder indexering eller som saknar innehåll.

Rapporten kan i vissa fall bli mycket stor vilket gör att alla sidor kanske inte visas.

URL-inspektören

URL-insprektören är ett bra ställe att börja leta efter åtkomstproblem såsom brandväggsproblem och problem med inloggning. Rapporten visar hur många URL:er SiteSeeker har hanterat samt status för respektive URL. I de avancerade inställningarna till vänster kan du söka efter specifika URL:er samt avgränsa din sökning.

URLinspektören