Statistik

Knassökfrågor i statistiken

Dyker det upp märkliga eller orimligt många sökfrågor i statistiken bör man se till att söksidan inte får indexeras av sökmotorer, och att inte ledtexter i sökrutan används som sökfråga.

Exkludera sökfrågor från statistiken

Sökstatistiken från SiteSeeker är ett kraftfullt hjälpmedel i arbetet med att förbättra både sökning och innehåll på webbplatsen. Statistiken bör följas upp kontinuerligt eftersom webbplatsinnehåll och efterfrågan ändras över tiden.

Uppföljning statistik

Sökstatistiken från SiteSeeker är ett kraftfullt hjälpmedel i arbetet med att förbättra både sökning och innehåll på webbplatsen. Statistiken bör följas upp kontinuerligt eftersom webbplatsinnehåll och efterfrågan ändras över tiden.