Indexera externa system

2013-02-25

Indexering, Lättviktsintegration

Hitta all information i en och samma sökruta! Du vet väl att du kan använda SiteSeeker till att söka på annan information än den som traditionellt finns publicerad på webbplatsen?

Hjälp besökarna hitta information som kanske inte ligger inom ramarna för den "vanliga" webbplatsen t.ex. kontaktkort och information ur externa databaser eller register av olika slag.

Användarbehov

  • Som användare vill jag kunna söka i all information genom ett och samma sökgränssnitt.
  • Som informationsägare vill jag kunna presentera all min information i ett enhetligt gränssnitt till mina användare oavsett bakomliggande system.

Fördelen med att låta SiteSeeker indexera externa system är att användaren då inte behöver leta sig fram till den externa applikationens eget sökgränssnitt (som ibland kan vara svårare att använda) samt att man tillgängliggör informationen ur systemet även för de som kanske inte visste att den alls fanns.

För de system där indexering med SiteSeeker är omöjlig (se fliken Tekniker) kan det ofta vara idé att lägga en utvald träff till systemets startsida, så att man den vägen ger användaren möjlighet att nå informationen.

Tips till dig som indexerar extern information

Utformning av träfflistan

Informationsmängder som påminner om varandra går oftast bra att blanda i en och samma träfflista. Ibland underlättar det för besökaren om man tydligt ser från vilken källa informationen kommer.

Informationsmängder som skiljer sig markant från varandra kan presenteras separat i t ex en segmenterad träfflista. Det är också möjligt att presentera en viss typ av träffar med ett avvikande utseende. Det enklaste sättet att åstadkomma den skillnaden i utseende är att utnyttja det faktum att SiteSeeker skickar mycket information om träffen i CSS:en. Till exempel kategoriinformation kan på detta sätta användas för att ge träffen ett specifikt utseende.

Effektiv indexering

Tänk på att information från databaser ofta kan visas i webbsidor i många olika vyer, med in- och utfällda sektioner och med olika sorteringsordningar. Det kan innebära att SiteSeeker (och globala sökmotorer) hämtar och undersöker stora mängder webbsidor i onödan. När databasdrivna webbplatser indexeras är det därför viktigt att kontrollera vilka webbsidor SiteSeeker undersöker, och när det är nödvändigt göra begränsningar.

Om databasen är en ett arkiv för t.ex. nyhetsnotiser, och information regelbundet tillkommer, men sällan ändras eller tas bort bör man säkerställa att webbservern som levererar informationen hanterar If-Modified-Since på rätt sätt. Om If-Modified-Since inte hanteras korrekt kan indexeringen ta avsevärt mycket längre tid än nödvändigt.