Segmenterad träfflista

2012-07-17

Söksidan, EPiServer, SiteVision, Sökning

Den första sökfrågan som besökaren ställer är ofta av ganska generell natur. För sajter där användaren kan förutsättas leta efter träffar av specifik typ kan en segmentering av träfflistan underlätta då träffresultatet direkt visas upp på ett strukturerat och avgränsat sätt.

Vid segmentering av träfflistan görs, för varje användarsökfråga, egentligen två eller fler parallella sökningar i olika delmängder av indexet. Resultatet för dessa sökfrågor presenteras parallellt i olika träfflistor på en och samma söksida.

Segmenterade träfflistor gör sig bäst där indexet innehåller träffar som i något avseende radikalt skiljer sig från det övriga innehållet i indexet. Exempelvis vid sökning i kurs-, personal- och produktkataloger, sökning på mottagningar/butiker, dokumentsök etc.

Användarbehov

  • Som användare vill jag snabbt få en överblick av vilken information som finns på sajten.
  • Som användare vill jag snabbt hitta den bästa träffen.

Lösningar

I nedanstående exempel presenteras två segment där ett presenterar kontaktuppgifter som hämtats från personalkatalogen. Med hjälp av denna segmentering underlättar man för de användare som letar efter kontaktuppgifter i och med att han/hon inte behöver klicka sig vidare för att hitta det som eftersökts.

Segmenterad träfflista, webbsidor och kontaktkort

Motsvarande segmentering skulle även kunna användas för att dela upp webbsidor och dokument. Detta för att underlätta för användare som letar webbsidor på en annars relativt dokumenttung webbplats.

Under arbetet med design och innehåll i segmenten bör man även planera för hur sökningar som saknar träffar i ett eller flera segment skall hanteras. I exemplet nedan har man valt att ta bort segmenteringen om sökning inte resulterade i träffar. På detta sätt undviker man att i onödan visa upp samma felmeddelande i tre olika segment.

Segmentering utan träff

Segmentering, ett felmeddelande

Begränsningar & utmaningar

Statistiken kan bli svårare att läsa i och med att varje sökfråga dupliceras. Ställ inte fler sökfrågor än nödvändigt. Läs mer om hur du lägger upp statistiken i dokumentet Statistikunderlag.

Tänk på att alla segment bör synas oavsett skärmupplösning. Använd gärna horisontella segment i första hand då användare med små skärmar annars riskerar att inte se segment långt ner på sidan. Vi rekommenderar att användaren alltid skall kunna se delar av alla segment utan att behöva skrolla. För mobila webbplatser eller mobila vyer av responsiva webbplatser rekommenderar vi inte segmenterade söksidor.

Segmenterad träfflista

Tänk också på att det bör vara enkelt att uppfatta vilken som är den bästa träffen. En kraftigt segmenterad träfflista riskerar att sätta SiteSeekers rankning ur spel (se bild nedan). Överväg i dessa fall att kombinera träffar från olika delmängder i en träfflista men med olika uppmärkning, för att användaren enkelt skall uppfatta skillnaden mellan de olika träffarna.

Träffar efter relevans i en segmenterad träfflista