Säkerställ korrekt underlag till statistiken

2013-04-16

Statistik

SiteSeeker innehåller ett komplett verktyg för sökstatistik, som nås direkt från SiteSeeker Admin. Detta verktyg har möjlighet att ge en mängd information till webbplatsredaktörer och informatörer om användarnas beteende på söksidan.

En förutsättning för att statistikverktyget ska fungera korrekt är att implementationen av söksidan gjorts med hänsyn till de punkter som tas upp i detta dokument.

Klickspårning

Skiss över klickspårning

För att statistikverktyget ska fungera korrekt behöver klickspårning vara korrekt implementerat. Skissen ovan beskriver flödet för klickspårningen från att söksidan först laddas till dess att användaren slutgiltigt lämnar söksidan för en annan sida.

Gränssnittsnycklar

I de fall där man implementerat flera segment på sökresultatsidan eller då flera sökrutor behöver särskiljas i statistiken har man som utvecklare möjlighet att ange en gränssnittsnyckel. Denna nyckel kan sedan användas för att skapa flera skilda ingångar i statistiken som presenteras enligt bilden nedan.

Sökstatistikingångar

I EPiServer åstadkommer du denna uppdelning genom att ange egenskapen InterfaceIdentifier (mainConnector.InterfaceIdentifier) direkt i Find.aspx.cs. Det värde du anger för denna egenskap används sedan för att dela upp statistiken mellan de olika gränssnitten.

Obs! Euroling Support måste göra en anpassning av konfigurationen på SiteSeeker-servern för att uppdelningen i olika söksidor i statistiken ska aktiveras. Kontakta oss för hjälp med detta.

Sökfrågeextensioner

Metasokfragor

För att statistiken ska vara lätt att tolka bör eventuella specialsökfrågor antingen filtreras bort helt, eller anges med prefixet hidden: som förhindrar att de skrivs ut i klartext i statistiken. För att filtrera bort dem helt behöver en parameter anges, som förhindrar att sökfrågan läses in statistiken. Obs! Kontakta gärna Euroling Support för hjälp med detta.

Ledtexten från sökfältet "sök här"

sökfältet bör rensas

Det är viktigt att rensa sökfältet från eventuell förvald text, ledtext, även då användaren inte skrivit in någon egen text utan direkt trycker på sökknappen för att nå söksidan. Gör man inte det kan situationen på ovanstående bild uppstå, där "Sök" är den vanligaste sökfrågan.

Listningar

Genom att använda automatiska sökningar med SiteSeeker för att skapa listningar kan besökaren filtrera och sortera träffarna med samma gränssnittsval som på söksidan. De sökfrågor som ställs för att skapa en listning loggas precis som vanliga sökfrågor, vilket gör sökstatistiken svårläst och missvisande för redaktörer och analytiker. För att undvika detta är det viktigt att använda antingen de speciella listningskontroller som tillhandahålls med SiteSeeker-sökintegrationen för .NET, eller att skicka speciell loggningsinformation då sökfrågan ställs (non-interactive-frågor).