Listningssidor

2013-04-02

Söksidan, EPiServer, SiteVision, Lättviktsintegration

Genom att använda automatiska sökningar med SiteSeeker för att skapa listningar kan besökaren filtrera och sortera träffarna med samma gränssnittsval som på söksidan. Du löser också många utmaningar med prestanda och integration mellan olika system.

När en besökare använder en webbplats växlar hon i allmänhet mellan att bläddra, att söka och att fråga. Genom att dra lärdom av detta kan man bygga en webbplats där listningar och söksidor fungerar ihop, ger besökaren en enhetlig upplevelse och redaktören ett förenklat arbetssätt.

Unified discoveryllustration från Search Patterns av Peter Morville och Jeffery Callender.

Användarbehov

  • Som användare vill jag kunna filtrera listningar efter olika egenskaper.
  • Som användare vill jag kunna gå från att söka till att bläddra, med tillgång till samma datakällor.
  • Som redaktör vill jag kunna skapa en listning som innehåller de senast uppdaterade objekten från flera olika system.
  • Som redaktör vill jag kunna skapa en listning av dokument som handlar om ett visst ämne.

Lösningar

Genom att använda sökmotorn som källa också för listningar ger du användaren möjlighet att filtrera och sortera elementen på samma sätt som man gör på söksidan. Vidare kan du lista element som finns i externa system, utan att behöva integrera mot respektive system.

I nedanstående exempel listas kurser. Kurssidorna indexeras av SiteSeeker, och visas för respektive område i en dynamisk lista. Användaren kan genom att klicka på kolumnrubrikerna sortera listan, och genom att välja ort (övre högra hörnet) kan listan filtreras. Listan levereras paginerad av SiteSeeker, vilket gör att endast den information som ska visas för användaren levereras av sökmotorn, något som ger hög prestanda. I exemplet ser vi också hur man kan använda strukturerad data i sökningen.

Listning av kurser

Ett annat användningsfall är nyhetslistningar, där man i många fall tidigare har använt publiceringsverktygets inbyggda listningsfunktion. Genom att låta sökmotorn skapa en nyhetslistning kan man hämta nyheter från flera olika källor, och också här kan man enkelt erbjuda användaren filtrering och paginering. I exemplet nedan används facetter både för att avgränsa nyhetslistningen till sektor, verksamhetsområde eller kontor, liksom för att visa nyheter endast från senaste veckan, månaden eller året.

Nyhetslistningar

Utöver ovanstående två användningsfall kan man också erbjuda redaktören möjligheten att skapa en listning utifrån ett visst ämnesområde. I nedanstående exempel har redaktören skapat en listningssida som visar alla sidor som handlar om barnomsorg, med sidorna listade i bokstavsordning.

A till Ö listning

Begränsningar och utmaningar

Att göra en listningssida med SiteSeeker är i allmänhet tämligen rättframt, och bjuder inte på några större utmaningar. Det finns dock två faktorer som är viktiga att beakta:

  • Klickspårning
    De sökfrågor som ställs för att skapa en listning loggas precis som vanliga sökfrågor, vilket gör sökstatistiken svårläst och missvisande för redaktörer och analytiker. För att undvika detta är det viktigt att använda antingen de speciella listningskontroller som tillhandahålls med SiteSeeker-sökintegrationen för .NET, eller att skicka speciell loggningsinformation då sökfrågan ställs (non-interactive-frågor). Mer information om detta finns under teknik-flikarna.
  • Prestanda
    SiteSeeker ger normalt mycket hög prestanda för alla typer av sökfrågor, men om en listningssida används i ett scenario med extremt höga trafikmängder kan det vara lämpligt att cachelagra data för listningen. Detta ska aldrig göras för en vanlig söksida, då sökresultat kan vara anpassade till respektive användare, och cachelagring hindrar insamling av klickstatistik. För en listningssida kan det alltså vara lämpligt att cachelagra informationen, men även i detta fall måste hänsyn tas till om behörighetskontroll används – i så fall måste listan cachas per användare.