Listningssidor

2013-04-02

Söksidan, EPiServer, SiteVision, Lättviktsintegration

Genom att använda automatiska sökningar med SiteSeeker för att skapa listningar kan besökaren filtrera och sortera träffarna med samma gränssnittsval som på söksidan. Du löser också många utmaningar med prestanda och integration mellan olika system.

När en besökare använder en webbplats växlar hon i allmänhet mellan att bläddra, att söka och att fråga. Genom att dra lärdom av detta kan man bygga en webbplats där listningar och söksidor fungerar ihop, ger besökaren en enhetlig upplevelse och redaktören ett förenklat arbetssätt.

I EPiServer kan du enkelt åstadkomma denna typ av listningar genom användarkontrollen PresetSearch.ascx. Denna kontroll har du möjlighet att lägga in på godtyckliga sidor i installationen. Då sidan laddas ställer kontrollen en sökfråga till SiteSeeker och presenterar resultatet som en länklista.


<asp:Content ContentPlaceHolderID="SecondaryBodyRegion" runat="server"> <div id="SecondaryBody"> <EPiServer:Property PropertyName="SecondaryBody" EnableViewState="false" runat="server" /> <siteseeker:PresetSearch ID="PresetSearch" RelatedPages="true" runat="server" /> </asp:Content>

Dessa listningar kommer sedan att exkluderas ur statistiken. Om du har byggt en egen sökimplementation kan du flagga den manuellt som en listning genom att sätta Connector.NonInteractive = true;

Vilken sökfråga som ställs anges i parametern Query. Vill man använda funktionen "Relaterade sidor" sätter man parametern RelatedPages till true. Övriga parametrar är

  • extractsVisible för att se textutdrag (normalt sett ej nödvändigt)
  • bestBetsVisible för att se utvalda träffar
  • nHits antal träffar att visa
  • hitsVisible visa träffar eller ej