Listningssidor

2013-04-02

Söksidan, EPiServer, SiteVision, Lättviktsintegration

Genom att använda automatiska sökningar med SiteSeeker för att skapa listningar kan besökaren filtrera och sortera träffarna med samma gränssnittsval som på söksidan. Du löser också många utmaningar med prestanda och integration mellan olika system.

När en besökare använder en webbplats växlar hon i allmänhet mellan att bläddra, att söka och att fråga. Genom att dra lärdom av detta kan man bygga en webbplats där listningar och söksidor fungerar ihop, ger besökaren en enhetlig upplevelse och redaktören ett förenklat arbetssätt.

För att utföra en normal sökning med hjälp av modulen använder man sig av funktionen Search()

var searchIndex = GetSearchIndex("exampleSearchIndex");
var response = searchIndex.Search("SökInterfaceNyckel", "sökfrågan", request);

Sökfrågan kommer att registreras i statistiken, vilket kan leda till att dessa listningsfrågor dominerar i statistikrapporterna. För att komma runt det problemet kan man antingen dölja listningsfrågorna helt i statistiken, eller presentera dem i ett eller flera egna sökinterface. Båda lösningarna beskrivs nedan, men för de allra flesta fall så rekommenderar vi det första alternativet, alltså att dölja frågorna helt.

Dölj listningsfrågor

Genom att använda sig av funktionen List() istället för Search(), kommer sökfrågan inte att registreras i statistiken överhuvudtaget. Till skillnad från Search så tar inte List emot någon sökfråga som argument, utan man skriver istället hela sökfrågan i StaticQuery.

request.StaticQuery = "hidden:meta:category:kategori1";
var response = searchIndex.List("Gränssnittsnyckel", request);

Presentera listningsfrågor separat

Om du vill visa listningsfrågorna separat i statistiken kan du använda dig av gränssnittsnycklar. Denna lösning gör sig bäst för semi-statiska listningar, t.ex. en kurswebb där listningar genereras genom att man väljer ämne och starttid (höst- eller vårtermin). Ponera att du då vill ha ett gränssnitt för användarsökfrågor och ett för listningar, använd då följande kod:

//Fritextssökningar
var response = searchIndex.Search("Searchpage", "kurser italienska VT", request);

//Listningar
var userQuery = "meta:category:Kurs;spanska meta:category:Start;hösttermin";
var response = searchIndex.Search("Kurslistningar", userQuery, request);

När listningssidorna väl fått ett eget gränssnitt kan det vara värt att inte använda hidden, för att slippa EXT-rutor i statistiken. I de flesta fall rekommenderar vi däremot att alla hel-automatiska söklistningar hålls utanför statistiken med hjälp av List().

Om din siteseeker-server inte är inställd på att hantera multipla sökgränssnitt (om koden ovan inte fungerar), behöver du kontakta Siteseeker Support för att aktivera denna funktion.