Listningssidor

2013-04-02

Söksidan, EPiServer, SiteVision, Lättviktsintegration

Genom att använda automatiska sökningar med SiteSeeker för att skapa listningar kan besökaren filtrera och sortera träffarna med samma gränssnittsval som på söksidan. Du löser också många utmaningar med prestanda och integration mellan olika system.

När en besökare använder en webbplats växlar hon i allmänhet mellan att bläddra, att söka och att fråga. Genom att dra lärdom av detta kan man bygga en webbplats där listningar och söksidor fungerar ihop, ger besökaren en enhetlig upplevelse och redaktören ett förenklat arbetssätt.

Listningssida i SiteVision

I SiteVisionmodulen är infogandet av listningssidor mycket enkelt utfört. Eftersom utseendet hos träfflistan kan styras direkt i modulinställningarna är det bara att lägga till en instans av söksidan i den aktuella sidan, och sedan ange önskad sökfråga i modulinställningarna under Sökfrågeextension.

De element av träfflistan som inte behövs tar man sedan bort direkt ur Velocitymallarna. Vid varje sidladdning ställs sedan den angivna sökfrågan, och SiteSeeker returnerar träfflistan.