Segmenterad träfflista

2012-07-17

Söksidan, EPiServer, SiteVision, Sökning

Den första sökfrågan som besökaren ställer är ofta av ganska generell natur. För sajter där användaren kan förutsättas leta efter träffar av specifik typ kan en segmentering av träfflistan underlätta då träffresultatet direkt visas upp på ett strukturerat och avgränsat sätt.

Vid segmentering av träfflistan görs, för varje användarsökfråga, egentligen två eller fler parallella sökningar i olika delmängder av indexet. Resultatet för dessa sökfrågor presenteras parallellt i olika träfflistor på en och samma söksida. I detta dokument kommer vi i detalj att beskriva hur du kan göra flera sökningar i olika delmängder av indexet.

Begränsningar

Vi rekommenderar att maximalt två till tre segment används, både med tanke på användarupplevelsen och prestandan.

EPiServer – sökintegration version 3

En segmentering av söksidan i SiteSeeker-modulen för EPiServer åstadkoms genom att ytterligare connectorer med valfri frågeextension samt motsvarande instanser av användarkontroller läggs till på söksidan.

En connector per segment

Börja med att skapa connectorer motsvarande respektive segment på söksidan. Detta görs i metoden OnInit() i Find.aspx.cs. För varje connector definieras sökfrågeextension och gränssnittsnyckel (se Statistikunderlag för mer information om gränssnittsnycklar och vad man bör tänka på för att inte förstöra statistiken).

Uppdatera sedan söksidan Find.aspx med motsvarande användarkontroller.

SiteSeekermodulen för SiteVision

Genom att lägga till flera instanser av SiteSeeker på en och samma söksida kan man enkelt skapa en segmentering i SiteVision. De olika sökinstanserna kommer att lyssna på samma URL och därmed resultera i att samma sökfråga, med eller utan frågeextensioner ställs i båda segment.

  1. Lägg till den första SiteSeeker instansen under Interaktivt - SiteSeeker Search Page
  2. Fönstret Redigera söksidan öppnas. Verifiera att popup-blockeraren är avslagen om fönstret inte öppnades.
  3. Ange URL:en till webbtjänsten för aktuellt index, eventuella inloggningsuppgifter samt frågeextensioner för sökfrågan.
  4. Lägg till den andra SiteSeeker instansen på samma sätt och ange önskad avgränsning i fältet för frågeextensioner.
  5. Klicka på Mallar i fönstret Redigera söksidan för att, med hjälp av Velocity-mallarna, modifera utseendet på den nya träfflistan, exempelvis för att exkludera sökrutan.

Du har nu en segmenterad träfflista

SiteSeekers mallsöksida

I SiteSeeker mallgränssnitt finns idag inget stöd för segmenterade träfflistor. Kontakta oss gärna för råd om hur du kan åstadkomma en segmenterad söksida genom att använda en integrationsmodul.