Klickspårning

2013-03-14

Med SiteSeeker kan vi fånga upp och registrera klick på sökträffar. Klick är framför allt intressant för redaktörer i deras arbete att förbättra innehållet och därmed sökupplevelsen. Klick påverkar och förbättrar även relevansen för vad som räknas till ett bra sökordsförslag.

En av de viktigaste och mest uppskattade delarna av SiteSeeker är statistikverktyget, och klickstatistiken utgör en vital del.

Med statistikverktyget kan redaktören få en unik inblick i användarens beteende och intentioner på webbplatsen. De flesta av funktionerna i statistikverktyget kräver inga ytterligare anpassningar av söksidan, men för vissa av de mer avancerade funktionerna finns det några element som man bör kontrollera en extra gång att de finns på plats och fungerar korrekt. Framförallt rör dessa klickspårningen och sessionshanteringen – klickspårningen behöver funktionskontrolleras innan webbplatsen lanseras för att säkerställa att klicken registreras som de ska.

Behov

  • Som redaktör vill jag kunna se vilka sökningar som görs och vilka träffar som det klickas på
  • Som redaktör vill jag kunna se vilka sökningar som görs och vilka träffar som ger lågt antal klick för att jobba mer med synonymer, utvalda träffar och innehåll.
  • Som redaktör vill jag se hur sökupplevelse förbättras/försämras över tid genom att titta på klickstatistik
  • Som användare vill jag att sökträffar som många har klickat på rankas högre bland sökordsförslagen.

Lösningar

SiteSeekers klickspårning bygger på att ett asynkront anrop görs till ett skript som i sin tur loggar ett klick på SiteSeeker-servern. Typiskt sker detta med hjälp av ett javascript. Javascriptet läggs i HTML-huvudet, och ett anrop till detta lägger du sedan på varje länk i träfflistan. Länkarna i träfflistan är speciellt utformade för att fånga upp klicken. När användaren klickar på länken skickas ett anrop till klickspårningsskriptet som sedan ser till att SiteSeeker-servern loggar klicket. Det första anropet ska göras redan då söksidan laddas första gången. Detta anrop aktiverar klickspårningen för sessionen och behöver innehålla det sessions-ID som skapats för den aktuella söksessionen.

Utmaningar och begränsningar

  • Klick, precis som sökningar, finns generellt tillgängliga i statistiken en dag efter att de har gjorts.
  • Tänk på att URL som skickas till klickregistrering måste vara exakt samma URL som finns för sidan i indexet. Det händer att man lägger på parametrar på URL vid renderingen av träffarna och att klick inte kan matchas mot sidan.