Personalisering och behörigheter

2012-07-13

Söksidan, EPiServer

SiteSeeker ger stora möjligheter att skräddarsy sökupplevelsen för olika användare. Du kan till exempel använda ditt publiceringsverktygs autentiserings- och behörighetssystem (ACL) för att styra vilka träffar som visas för en given användare.

Användarbehov

Det är framförallt på intranät och när dokumentarkiv indexeras som det ofta finns behov av att kunna styra visningen av träfflistan, så att en användare bara ser de träffar som personen har behörighet att få se.

Det kan också vara önskvärt att kunna styra visningen baserat på andra kriterier, exempelvis var geografiskt användaren befinner sig när denne utför sökningen.

  • Lösning

Personalisering

SiteSeeker-modulen för EPiServer innehåller avancerade behörighetsfunktioner för EPiServer. ACL-information för alla indexerade objekt lagras i SiteSeekers index, och SiteSeeker låter EPiServer autentisera användaren, vilket gör en effektiv och säker filtrering möjligt direkt i SiteSeeker.

.NET-modulen, som avänds till exempel för SharePoint (MOSS), är förberedd för motsvarande funktionalitet som SiteSeeker-modulen för EPiServer, men du behöver dels skriva ut ACL-metataggar på dokumneten och sidorna, samt skicka med ACL-informationen om användaren på sökfrågan (som ILoggedInUser, IAuthorizeFilter se "Extending the module").

Tips! Se även Kalles bloggpost Använd SiteSeekers indexeringsstöd för filer i EPiServer

Samma teknik kan också användas för andra typer av personalisering, där information i meta-taggar på webbsidor och dokument indexeras av SiteSeeker och logik på söksidan kan avgöra vilken användare som får se vilken träff.

Begränsningar / Utmaningar

För närvarande fungerar behörighetsstyrningen bara i SiteSeekermodulen för EPiServer, inte i mallsöksidan eller SiteSeekermodulen för SiteVision.
Det betyder att "Min Söksida" som finns i SiteSeekers adminitrationsverkyg bara har allmän behörighet och inte hittar behörighetsstyrda dokument.