Vilka språk stöds av SiteSeeker?

2013-02-25

Allmän info

Språkteknologi är ett av Eurolings kärnområden, och vi utvecklar kontinuerligt ny språkfunktionalitet för SiteSeeker. Här redovisas ur olika aspekter vilka språk som stöds.

Indexering och sökning

Den senaste versionen av SiteSeeker har stöd för indexering och sökning på svenska, engelska, danska, estniska, finska, franska, holländska, italienska, norska, spanska, tyska, bulgariska, kroatiska, litauiska, lettiska, polska, ryska, tjeckiska och slovakiska. Övriga språk som inte använder västerländskt alfabet kan i dagsläget inte indexeras, som t.ex. arabiska, hebreiska, japanska och kinesiska.

Vi rekommenderar att sidorna använder teckenkodningen UTF-8, men SiteSeeker stödjer även andra vanligt förekommande teckenkodningar.

Ordböjning (stemming)

Ordböjningsfunktionalitet finns för svenska, engelska, danska, norska, finska, tyska och franska.

Administrationsverktyget och sökstatistiken

SiteSeeker Admin finns från och med version 6.04 av SiteSeeker på både svenska och engelska. I tidigare versioner finns Admin bara på svenska.

Indexeringsrapporter

Indexeringsrapporter finns från och med version 6.10 även på engelska, utöver på svenska.

Sökgränssnitt/söksidor

De inbyggda mallbaserade gränssnittstemana finns på svenska och på engelska, och temat Modulär även på danska, finska, norska och tyska.

EPiServer-modul

SiteSeeker-modulen för EPiServer levereras med svenskt, engelskt och norskt sökgränssnitt. Modulen använder EPiServers standardiserade system för översättningar, och kan därför enkelt översättas till valfritt språk av installatören. Språkfilen/språkfilerna finns i katalogen lang, i roten av din EPiServer-instans. Installatören kan välja om endast söksidan ska översättas, eller om också text i EPiServers redigera- och admin-lägen ska översättas.

Installationsinstruktioner för EPiServer-modulen finns på svenska och engelska.

Sökhjälp

Sökhjälp på söksidan med instruktioner och exempel på hur man söker finns på svenska och engelska.

Ordledsuppdelning

Ordledsuppdelning finns idag endast för svenska.