Behöver jag göra säkerhetskopior av mina inställningar för min klient?

2011-06-21

Kunskapsdatabasen, Installation

SiteSeeker-systemet sparar kontinuerligt alla ändringar av inställningarna för klienterna. Det betyder att Euroling på begäran kan återskapa tidigare konfigurationer

Varje natt görs backup på gällande konfiguration, ändringshistorik och sökstatistik. Backup-informationen sparas på minst två fysiskt åtskilda säkra platser under 30 dagar. På så sätt kan Euroling garantera att inställningarna och sökstatistiken inte försvinner och du behöver därför inte kopiera inställningar eller sökstatistik av säkerhetsskäl.

Backupschemat gäller SiteSeeker Remote, men även SiteSeeker Appliance i mån av Eurolings möjlighet till övervakning.