Facetterad sökning

2012-07-19

Söksidan, EPiServer, SiteVision

Den första sökfrågan som en besökare ställer är ofta av ganska generell natur och det finns behov av att hjälpa besökaren att borra sig ned i träffarna. Facetterad sökning är ett väl etablerat designmönster för att guida användaren till de resultat som hon förväntar sig. För e-handel och produktkataloger ger det desutom oöverträffade möjligheter till snabba och exakta urval.

Facetterad sökning innebär att man, efter att användaren ställt den första sökfrågan, presenterar ett antal kategorier som användaren kan begränsa sin sökning till. Finns det stora mängder information på webbplatsen kan man också kategorisera i flera led, och på så sätt möjliggöra för användaren att ytterligare precisera sin sökfråga.

För version 3 av modulen

För att åstadkomma facetter i SiteSeekermodulen för EPiServer, används med fördel kontrollen Overview.ascx. Denna ingår i den medföljande söksidemallen Find.aspx men går givetvis även att använda i din egendesignade söksida. Med denna får du tillgång till samtliga facetter som matchar en viss sökfråga, och användaren kan via klick på ett visst facettvärde begränsa sin sökning till denna. Antalet träffar för varje facettvärde visas också.

Utöver kategorier visas också filtreringsmöjligheter på språk och datum. Språken som visas är de språk där det finns sidor som matchar den aktuella sökfrågan. De datuminställningar som finns med som default är Igår, Senaste veckan, Senaste månaden eller Senaste året. Inställningar för vilka facetter som ska visas kan göras direkt in i Redigera-läget för söksidan.

Kontrollen kan anpassas för att istället för en vertikal lista visa träffarna i t.ex. flikar ovanför sökfältet. Det går också att kombinera flikutseendet med en lista i högerkolumnen, för att möjliggöra filtrering i flera led med kategorigrupper.