Facetterad sökning

2012-07-19

Söksidan, EPiServer, SiteVision

Den första sökfrågan som en besökare ställer är ofta av ganska generell natur och det finns behov av att hjälpa besökaren att borra sig ned i träffarna. Facetterad sökning är ett väl etablerat designmönster för att guida användaren till de resultat som hon förväntar sig. För e-handel och produktkataloger ger det desutom oöverträffade möjligheter till snabba och exakta urval.

Facetterad sökning innebär att man, efter att användaren ställt den första sökfrågan, presenterar ett antal kategorier som användaren kan begränsa sin sökning till. Finns det stora mängder information på webbplatsen kan man också kategorisera i flera led, och på så sätt möjliggöra för användaren att ytterligare precisera sin sökfråga.

Användarbehov

Som användare av sökfunktionen har man ofta ganska begränsad kunskap om vilken information som finns på webbplatsen. Den första sökningen man utför är därför ofta ägnad åt att få en generell uppfattning om vad för slags information som står att finna på webbplatsen och hur sökfunktionen fungerar. En av utmaningarna för den som designar söksidan är att fånga upp dessa användare och lotsa dem till rätt information.

Målet bör vara att inleda en dialog med användaren, där användaren ställer en sökfråga som leder till ett antal träffar, men även till en möjlighet att precisera sökfråga genom att välja på ett antal kategorier som visas på söksidan som facetter.

Lösningar

Kategorier kan visas i flikar

Facetter kan exempelvis placeras som flikar på söksidan, som gjorts i detta exempel. I varje flik visas hur många träffar en sökning inom endast den kategorin skulle generera.

Tvåstegsfiltrering

Bilden ovan visar ett exempel på kategorisering i flera led med hjälp av kategorigrupper. Tanken är att användaren ges möjlighet att begränsa träffmängden utifrån flera kriterier, här genom sökning i en viss sidtyp och i ett visst ämne. Den användare som söker en publikation om radon från 2009 slipper alltså leta sig igenom 227 sidor för att hitta de som är relevanta ‒ väljer man att begränsa sig till både Publikationer och Publiceringsår 2009 återstår bara sju sidor för sökfrågan radon.