Utveckla med SiteSeeker-modulen för EPiServer

2012-07-19

Introduktion, Installation, EPiServer

Sökintegrationen för EPiServer gör det enkelt att komma igång och roligt att utveckla användbar och spännande sökfunktionalitet som en del i en EPiServer-webbplats.

I detta dokument har vi samlat erfarenheter från oss och våra partners om hur man effektivt kan arbeta med sökintegrationen och SiteSeeker, och hur du uppnår ett resultat som överträffar förväntningarna!

Utveckla med SIteSeekermodulen för EPiServer

Innan du startar

Innan du inleder utvecklingsarbetet, se till att du har följande:

 • En utvecklingsmiljö där EPiServer är installerat
 • En SiteSeeker-server som kan indexera din utvecklingsmiljö
 • Installationsarkivet för sökintegrationen för EPiServer (SiteSeeker-modulen)

Du behöver också en backlog eller en specifikation för söksidan och sökfunktionen, liksom skisser eller grafisk form för söksidan. För att kunna testa urval, täckning och relevans i sökfunktionen behöver du också någorlunda verklighetstroget innehåll för webbplatsen – detta behöver dock inte vara komplett.

Arbetsflöde

 1. Börja med att installera SiteSeeker Search Integration for EPiServer. På nedladdningssidan eller i installationsarkivet finns en utförlig installationsanvisning. Under installationen kommer du att konfigurera SiteSeeker att indexera din utvecklingsmiljö, och koppla din utvecklingsmiljö mot SiteSeeker. För att detta ska fungera krävs att din utvecklingsmiljö är åtkomlig från SiteSeeker-servern – vi rekommenderar att du kontaktar ditt IT-stöd angående detta innan du påbörjar installationen. Skulle du stöta på problem under processen har vi en felsökningsguide för sökintegrationen för EPiServer som kanske kan vara till hjälp.
 2. När sökintegrationen är installerad kan du börja med att integrera webbplatsen, SiteSeeker och söksidan. Ofta är det lämpligt att utgå från en backlog, kravspec eller liknande, och införa en funktion i taget. Tänk över sökning för alla funktioner och delar av webbplatsen, exempelvis kalendrar och dokumentarkiv. (I detta sammanhang kan du behöva begränsa indexeringen för att få ett relevant urval.) Ett arbetsflöde som ofta fungerar bra är följande:
  1. Utför först anpassningen i webbplatsen, t.ex. ett metaattribut eller uppmarkering av brödsmulor. Exempel: Inför en metatagg som matar ut författarens namn.
  2. Konfigurera därefter SiteSeeker (om det behövs), och starta en ny indexering. I allmänhet bör denna göras i sidhämtningsläge "full" om du har gjort ändringar i webbplatsen. Exempel: Ange i SiteSeeker Admin att författarattributet ska indexeras.
  3. När indexet är uppdaterat anpassar du söksidan i EPiServer. I fallet metaattribut kan det handla om att skriva ut attributet i träffinformationen. Exempel: Mata ut attributet för författare.
  4. Testa slutligen att du ser den önskade förändringen på söksidan. Exempel: Kontrollera att författare syns på söksidan.
 3. När du har gått igenom alla punkter på backloggen behöver du kontrollera att sökinnehållet uppfyller kraven. Detta innebär att du kontrollerar att sökfunktionen fungerar som önskat, både med avseende på interaktionen och själva sökträffarna. För att kunna utföra detta test är det nödvändigt att du har exempelinnehåll som du kan göra sökbart – detta för att kontrollera att täckningen och relevansen är hög, och att eventuella urvalsfunktioner (som facetter) fungerar som de ska. Som en hjälp i testningsarbetet har vi tagit fram en checklista för sökgränssnitt.
 4. Om du kopierar filer från din utvecklingsmiljö, glöm inte att inkludera alla filer för sökintegrationen. Version 3 av sökintegrationen lagrar också data i EPiServers databas (såsom uppgifter om vilket sökindex du använder) – dessa behöver också kopieras (och möjligen uppdateras) när du gör en deploy. Vi rekommenderar att du använder ett annat index för test- eller acceptansmiljön än det du använder för utvecklingsmiljön.