Utforma en användbar söksida

2012-07-18

Introduktion, Söksidan

I detta dokument har vi samlat inspiration och råd om hur du kan använda funktioner och möjligheter i SiteSeeker för att få ut mesta möjliga nytta av din sökfunktion.

Riktlinjer och checklista för söksidor

Det finns många sätt att integrera SiteSeeker med webbplatser, publiceringsverktyg och applikationsservrar. Riktlinjerna nedan baseras på vår erfarenhet av användarbeteenden som vi har sett på våra kunders söksidor. De punkter som presenteras här är inte tvingande, men vi rekommenderar ändå att du tar dem i beaktande vid utformningen.

Testa gärna din egen söksida med hjälp av denna checklista!

Tydligt och överskådligt sökgränssnitt

Den absolut viktigaste punkten vid utformningen av söksidan är att den ska vara tydlig och lätt att överblicka för användaren.

Placering av sökruta
En tydlig och enhetlig placering är viktig, placera gärna en sökruta i sidhuvudet.
Placering av träffar
Placera träffarna högt upp på sidan, minst fyra-fem träffar bör synas utan att man behöver skrolla.
Placering av segment
Se till att alla segment syns även då man har liten skärm, användaren måste förstå vilka träffar som är de mest relevanta.
Typsnitt
Är typsnittet lagom stort?
Navigering
Det ska vara lätt att hoppa mellan olika sökresultatsidor och träffens titel samt ev. bilder i träfflistan bör vara klickbara.
Filtrering
En bra träfföversikt är att föredra framför avancerad sökning.

Ge relevant information

Användaren ska hela tiden veta vad som har hänt, vad resultatet blev och varför.

Utskrift av sökfråga
Används den fördefinierade sökfrågesträngen skrivs eventuella avgränsningar etc alltid ut.
Utskrift av antal träffar
Skriv ut det totala antalet träffar (sker automatiskt om sökfrågesträngen ovan används)
Notering om man ej får träff
Markera tydligt om sökningen inte gav någon träff.
Tydliga stavningsförslag
Presentera stavningsförslagen tydligt.
Har dokument/sidor bra titlar?
Undersök träffarna och se om titlarna verkar bra och att de inte upprepar sig.
Visas korrekta datum för träffarna?
Säkerställ att både webbsidor och dokument har rätt datum.
Finns ett bra textutdrag/beskrivning?
Säkerställ att ingen navigeringstext från webbsidorna visas i träfflistan.
Skrivs dokumenttyp/filformat ut?
Visa i träfflistan om en träff är av en annan typ än HTML, tex. med en ikon för PDF:er.
Skrivs kategorier/brödsmulor ut?
Brödsmulor eller kategorier (som också används för facettering) i träfflistan visar snabbt från vilken del av webbplatsen som träffen kommer.
Markeras sökord i titlar och textutdrag?
Uppmarkering av sökorden visar varför användaren fått träff på ett visst sökord.
Ges relevanta träffar på vanliga sökfrågor?
Får man bra träffar för vanliga sökord?

Dra nytta av SiteSeekers finesser

SiteSeeker har många bra funktioner och finesser, alla skapade för att göra det enklare för användaren att hitta rätt information snabbt. Du känner väl till följande finesser i SiteSeeker?

Sökordsförslag i sökrutan
SiteSeeker presenterar sökordsförslag medan användaren skriver i sökrutan.
Sökordsförslag i träfflistan
SiteSeeker presenterar kompletterande förslag på sökord utifrån givet sökresultat.
Sortering
SiteSeeker kan sortera träffarna efter datum, kategori eller titel (bra för produktsök eller personalregister).
Bildsökning
Indexerar du bilder, se då till att de är enkelt sökbara, och dra nytta av de tumnaglar (miniatyrbilder) som SiteSeeker automatiskt skapar.
Sökning på metadata
SiteSeeker kan indexera godtyckliga metadata-attribut, perfekt för produkt-, personal- eller dokumentsök.
Behörighetsskyddade dokument
Se till att SiteSeeker visar exakt de dokument varje användare får se, om du indexerar hemlig information kom ihåg att även inloggningsskydda webbtjänsten.
Synonymer
Följ gärna upp sökstatistiken och se om det finns ett behov av att lägga in några synonymer.
Utvalda träffar
Följ gärna upp sökstatistiken och se om det finns ett behov av att lägga in någon utvald träff.
Delordssökning & Ordledsuppdelning
I de flesta fall bör man aktivera Avancerad ordledsuppdelning och inaktivera girig högertrunkering.

Låt inte tekniken bli ett hinder för webbplatsbesökaren

Det finns också en rad tekniska hänsyn man bör ta när man utformar söksidan för att sökfunktionen ska vara åtkomlig och användbar för alla typer av användare.

Sökfråga i url:en
Vi rekommenderar att sökparametrarna exponeras i URL:en.
Bakåt/framåt i webbläsaren fungerar
Använd GET istället för POST för att undvika onödiga varningar i webbläsaren.
Fungerar sökning utan JavaScript?
Sökningen bör fungera även om man har JavaScript avaktiverat (däremot är det helt okej att ge besökare med JavaScript en förbättrad sökupplevelse).
Kompletteras JavaScript länkar med <a href> taggar?
SiteSeeker och andra globala sökmotorer kan inte följa länkar i JavaScript, så komplettera alltid med vanliga <a href> taggar för att all information ska bli sökbar.
Fungerar sökning i olika webbläsare?
Testa att söksidan fungerar i såväl Internet Explorer, Firefox, Chrome och Safari.
Töms eventuell ledtext i sökrutan?
Se till att ingen sökning på eventuell ledtext i sökrutan utförs då man klickar direkt på sökknappen.
Fungerar Enter som OK/Sök?
Räcker det att trycka på enter för att ställa sökfrågan?
Fungerar å, ä och ö?
Å, ä och ö bör fungera vid sökning samt visas korrekt i såväl stavningsförslag, sökordsförslag som kategorinamn.
Har dubbletter i träfflistan undvikits?
Se guiden Begränsning av indexering för information om hur du kan undanta sidor från indexering.
Lyckas indexeringarna utan varningar?
Kontrollera i indexeringsrapporterna i SiteSeeker Admin att t.ex. maximalt länkdjup och indexeringsgränsen ej uppnåddes.
Aktivera indexeringsskydd
Aktivera indexeringsskyddet i SiteSeeker Admin.
Döda och onåbara länkar
Testa gärna specialsökfrågan link:dead eller titta på rapporten Döda länkar i SiteSeeker Admin.

Låt inte tekniken bli ett hinder för redaktören

Som utvecklare av söksidor bör man också se till att statistiken i SiteSeeker Admin går att följa upp på ett bra sätt för webbplatsens redaktörer.

Finns Robots.txt?
En robots.txt-fil bör finnas i webbplatsroten och ska undanta söksidan från indexering för att undvika onödig belastning och knasig statistik.
Har söksidan taggen <META name="robots" content="NOINDEX,NOFOLLOW" />
Metataggar på söksidan bör användas som komplement till robots.txt.
Fungerar klickspårning och sessionshantering?
Se guiden Statistikunderlag för information om vad du bör tänka på vad gäller klickspårning.
Påverkar en eventuell segmenterad träfflista eller listning statistiken?
Se guiden Statistikunderlag för information om vad du bör tänka på vad gäller statistiken.