Vilka specialsökfrågor kan man ställa till SiteSeeker?

2016-11-07

Kunskapsdatabasen, Sökning

SiteSeeker erbjuder flera specialsökfrågor för olika syften. Här följer en sammanställning av dessa.

URL:er och länkar

URL-argumenten i sökfrågor med url: och link: nedan kan anges med eller utan servernamn. Anges inget servernamn som i exemplen matchas URL:er på samtliga indexerade servrar.

Observera att gränssnittet kanske inte tillåter specialsökfrågor! Testa i så fall om det fungerar på mallsöksidan, som du når via länken Min Söksida i SiteSeeker Admin.

Tänk också på att specialsökfrågor måste skrivas med gemener.

Sökfråga Exempel Resultat
url: url:specialsokfragor.html indexerad sida med angiven URL
url: url:s* indexerade sidor som börjar med angiven del av URL
link: link:specialsokfragor.html indexerade sidor som länkar till sida med angiven URL
link: link:s* indexerade sidor som länkar till sidor som börjar med angiven del av URL
link:mailto link:mailto indexerade sidor som har mailto-länkar (det går inte att ange specifikt mottagarnamn)
link:dead link:dead indexerade sidor som har döda interna länkar
meta:linkdepth meta:linkdepth = 1 alla sidor på länkdjup 1

Titlar och innehåll

Sökfråga Exempel Resultat
title:none title:none
alla sidor som inte har någon titel
title:bad title:bad alla sidor med dålig titel
title:real title:real alla sidor där den ursprungliga titeln visas i träfflistan
title:headline title:headline alla sidor där sidans rubrik används som titel i träfflistan
title:text title:text alla sidor där text från början på sidan används som titel i träfflistan
title:meta title:meta alla sidor där ett metaattribut används som titel i träfflistan
title:link title:link alla sidor där en länktext används som titel i träfflistan
title:filename title:filename alla sidor där filnamnet används som titel i träfflistan
intitle:indexera intitle:indexera alla sidor vars titel innehåller ordet indexera
navigation:identified navigation:identified alla sidor som SiteSeeker med automatik detekterat navigationsavsnitt
content:code content:code alla sidor som innehåller mycket programkod
content:hasattachment content:hasattachment alla sidor som innehåller bilagor
content:isattachment content:isattachment alla sidor som är bilagor

Filtrering och sortering

Sökfråga Exempel Resultat
filetype: filetype:html
filetype:pdf
alla sidor av angiven typ, giltiga värden: html, pdf, doc, xls, ppt, text och rtf
sort: sökterm sort:title
sökterm sort:date
sökterm sort:reverse:date
sökterm sort:category
sökterm sort:relevance (sökterm sort:random)

träffar på sökterm sorterade i bokstavsordning på titlarna, i datumordning, i omvänd datumordning, efter kategori, efter relevans, respektive i slumpmässig ordning

observera att det går inte att ange fler än två sorteringsordningar

lang: sökterm lang:sv
sökterm lang:en
träffar på sökterm som är på det språk som anges (i detta fall svenska eller engelska) – notera att ISO-språkkoder ska anges (ej landskoder)

Metadata och kategorier

Sökfråga Exempel Resultat
meta: (otypat) meta:name:value
meta:name:"flera ord"
alla sidor som har metadata med attributnamn name och värdet value (notera att det inte går att söka på en fras)
meta: (inbyggt) meta:linkdepth > 1 alla sidor som har ett länkdjup som är större än 1
meta: (typat) meta:price < 1000 alla sidor som har ett typat attribut price som är mindre än 1000
meta:category: meta:category:Sökning alla sidor i kategorin Sökning
meta:category: meta:category:Utforma_webbplats alla sidor i kategorin Utforma webbplats (notera att mellanslag ersätts med understreck)
meta:category: meta:category:Huvudämne; Trafik_&_Stadsplanering alla sidor i kategorin Trafik & Stadsplanering i kategorigruppen Huvudämne (kategorigrupp och kategori separeras med semikolon)
author: author:Johan
author:"Johan Carlberger"
alla sidor författade av Johan eller Johan Carlberger

Läs gärna mer om hur du söker inom flera kategorier samtidigt.

Diagnostiska frågor

Sökfråga Exempel Resultat
siteseeker:version siteseeker:version versionsnummer hos besvarande SiteSeeker-server
conversion:failed conversion:failed alla icke-HTML-dokument som inte är läsbara av SiteSeeker (där innehållet inte kan konverteras till ett sökbart format)
siteseeker:best-bets siteseeker:best-bets lista med alla utvalda träffar
date:none date:none alla sidor och dokument som inte har något tekniskt modifieringsdatum (Last-Modified)
date:meta date:meta alla sidor dokument där en metatagg används för ändrings- eller publiceringsdatum
siteseeker:meta siteseeker:meta information om indexerad metadata

Dölja söktermer med hidden:

Det finns även ett särskilt prefix, hidden:, som gör att söktermer "döljs" i sökfrågan. Detta kan vara speciellt användbart då man anger en frågeextension (t.ex. i SiteSeeker-modulen för EPiServer).

Möjligheten att söka med diagnostiska frågor kan stängas av i SiteSeeker Admin.Specialsökfrågor i SiteSeeker AdminBlockera åtkomst till diagnostiska specialsökfrågor i SiteSeeker Admin

Exempel på specialsökfrågor

Genom olika specialsökfrågor kan du t.ex. visa:

Döda länkar i sidor av en viss skribent

Om en webbsida ex. är försedd med metataggen <meta name="author" content="Anna Svensson"> och den har en död länk kommer sökfrågan link:dead author:"Anna Svensson"visa denna sida som en träff.

Vilka indexerade sidor som länkar till en viss sida

Med specialfrågan link:URL, t.ex. link:www.plats.se/produkt/index.html eller bara link:produkt/index.html tar du enkelt reda på vilka indexerade sidor som länkar till en viss sida. Som svar av sökmotorn får du då alla indexerade sidor som har länkar till denna sida.

Högertrunkering

Du kan även använda * på slutet i sökordet för att högertunkera sökningen, tex höger*.

Du kan även använda * på slutet i sökfrågan för att se vilka sidor som länkar till en grupp av sidor, t.ex. link:produkt/*. Som svar listas alla sidor som länkar till någon sida i katalogen produkter/.