Hur ser införandeprocessen ut för SiteSeeker?

2013-04-19

Introduktion, Installation, Allmän info

SiteSeekers införandeprocess säkerställer en effektiv och problemfri implementering av SiteSeeker och kommer hjälpa dig att få ut maximal nytta från din söklösning.

För att uppnå maximalt affärsvärde från sökning rekommenderar vi att en förstudie kring sökning genomförs med Euroling och vår gemensamma partner. Vid mindre projekt rekommenderar vi att åtminstone ta del av vår syn på sök för att få inspiration och insikt i best practice kring sök. Nedan finns ett antal steg som kan tjäna som guide för de olika aktiviteter som ingår i en SiteSeeker-implementering.

Införandeprocessen - miniatyrInförandeprocessen för SiteSeeker

1. Uppstart

Ett införande startar i regel med att en beställning kommer in från en av våra Partners. För att underlätta planeringen av införandet reder vi ut vilka personer som bör kontaktas för de olika momenten samt hur tidsplanen för projektet ser ut. Passa också gärna på att boka in en utbildning.

2. Tillgång till söktjänsten SiteSeeker

Det andra steget blir att få tillgång till söktjänsten. För SiteSeeker Remote skapar Euroling en klient och skickar ut inloggningsuppgifter. Leveranstiden för SiteSeeker Remote är en vecka.

Gäller det en SiteSeeker-server placerad hos kund behöver Euroling få in en del tekniska uppgifter om servern som ska levereras, ex. vad den ska heta och vad den ska ha för IP-adress. Denna information anger man i det formulär som Euroling mailar ut. Först efter att alla efterfrågade uppgifter har kommit in kan installationen påbörjas. Euroling kan förstås hjälpa till i även denna fas och reda ut tekniska förutsättningarna tillsammans med partner och kund för att minimera er förvaltningskostnad och TCO för söklösningen. Beroende på vald driftlösning är leveranstiden två eller tre veckor efter att ett fullständigt formulär skickats in till Euroling.

3. Designa söksidan

Om inte förr så kan designen av söksidan nu påbörjas parallellt med installationen. Läs gärna guiden Utforma en användbar söksida. Euroling kan stödja er i allt från hur er informationsstruktur bör sättas upp till utformning av söksidan och skissgranskning.

4. Implementera söksidan och konfigurera SiteSeeker

Våra partners installerar eventuell integrationsmodul samt konfigurerar en ny SiteSeeker-klient så att webbplatsen indexeras korrekt. Om de utvecklare som är involverade i projektet inte är certifierade i SiteSeeker rekommenderar vi att de går en utvecklarutbildning. Vi rekommenderar att man börjar med en enkel söksida, och sedan jobbar i små steg framåt genom att testa lösningen, trimma SiteSeeker samt anpassa webbplatsen. Specialister från Euroling kan anlitas för implementationsstöd för att säkerställa bästa tänkbara resultat. Läs gärna mer om hur du utformar webbplatsen på bästa sätt för globala sökmotorer och SiteSeeker.

5. Leverans och godkännande

För att er partner ska erhålla andralinjesupport från Euroling på er SiteSeeker-tjänst ska införandet godkännas för att säkerställa att er lösning håller hög kvalitét. Det innebär att er partner har gått igenom checklistan för leveransgodkännande och meddelat Euroling att implementationen är genomförd enligt best practices. En del av detta är att Euroling verifierar att åtkomst till SiteSeeker är möjlig för support och underhåll enligt instruktion vid påbörjat införande och ev VPN är godkänt för att åtnjuta fullt SLA.

6. Lansera

Lansering av den nya sökfunktionen. Berätta gärna för besökarna att ni lanserar en ny sökfunktion!

7. Uppföljning statistik

Det är nu som det spännande arbetet med SiteSeekers sökstatistik tar vid! Som redaktör bör man kontinuerligt följa upp besökarnas sökfrågor för att hela tiden utveckla sin webbplats. Även här kan Euroling stå till tjänst med en s.k. sökcoach för att säkerställa att du får ut maximalt värde av din investering genom att mäta och följa värdet SiteSeeker ger.

Om du använt SiteSeeker under en tid och skulle vilja få hjälp med att säkerställa att ni får ut all nytta SiteSeeker kan leverera till er organisation rekommenderar vi en genomgång av befintlig lösning för att öka värdet av er söklösning och säkerställa att SiteSeeker svarar upp mot de behov ni har idag.